A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Zakończenie II etapu prac budowlanych w dawnym k...
Prace konserwatorskie
30 listopad 2018
Zakończenie II etapu prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie

Rozmiar czcionki
A A A
Zakończono II etap prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie, mających na celu remont konstrukcji więźby dZakończono II etap prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowieachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacji odgromowej. W dniu 29.11.2018 r. dokonano odbioru przeprowadzonych prac.
Kościół im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie jest niezwykle cennym przykładem architektury o metryce renesansowej. Z uwagi na szczególne wartości historyczne, artystyczne i naukowe kościół im. Żłóbka Chrystusa decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 27.09.1951 r. objęty został ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr 27. Zabytek ten ma szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski, jak i Europy.
Kościół powstał w 1604 r. w wyniku przebudowy dwóch kamienic przylegających do murów miejskich. W 1685 r. kościół uległ pożarowi, podczas prac remontowych zaadaptowano wieżę Bramy Polskiej na dzwonnicę. W I poł. XVIII w. od wschodu i południa dostawione zostały dwie dobudówki. Kościół założony został na planie nieregularnego czworoboku, zbudowany z cegły. Nawa kościoła po pożarze w 1685 r. nakryta została dachem dwuspadowym. Drewniana więźba dachowa, którą wykonano pierwotnie jako wieszarową, wykazuje znaczne błędy konstrukcyjne. Pokrycie dachu wykonane z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę było obecnie mocno zniszczone. W 2015 r. w kościele im. Żłóbka Chrystusa przeprowadzono I etap prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji dachu przy wsparciu finansowym Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w  Görlitz) oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W bieżącym roku wykonano prace związane z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej. Przeprowadzenie II etapu prac było możliwe dzięki pomocy Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz przy udziale środków rządu Republiki Federalnej Niemiec, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Remont elewacji kamienic przy ul. Rynek 5, 6 i ul. Powstańców Wlkp 1 we Wschowie
Trwają prace związane z remontem elewacji trzech kamienic położonych...
II Lubuska Sesja Numizmatyczna
Wsobotę 24 września br. w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Pl....
Badania we wnętrzu Kripplein Christi we Wschowie
 Muzeum Ziemi Wschowskiej zrealizowało projekt, który...
Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa we Wschowie
Dnia 7 września 2019 r. we Wschowie miała miejsce ogólnopolska...