A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Urząd Marszałkowski - nabór wniosków na dofinansow...
Aktualności
27 grudzień 2018
Urząd Marszałkowski - nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym w województwie lubuskim

Rozmiar czcionki
A A A

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), z budżetu Województwa Lubuskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.

Zasady udzielania dotacji celowej określa Uchwała Nr XXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.

 

O dotacje może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 stycznia 2019 r.  

 

Wzór wniosku został określony ww. uchwałą  dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pod adresem: www.lubuskie.pl – Zadania Urzędu– Edukacja i kultura - Dotacje na zabytki – Wniosek do pobrania (załącznik nr 1 do Uchwały).

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Infrastruktury Społecznej

ul. Podgórna 7

65- 057 Zielona Góra

 

lub

 

złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze. Decyduje data wpływu potwierdzona pieczęcią Urzędu lub data stempla pocztowego.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego  pod nr telefonu 68-45-65-297.

 

Zobacz również
Wystawa "Badania archeologiczne na trasie drogi S3 w gminie Świebodzin.
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Świebodzinie dr Marek Nowacki i...
Kożuchów - Międzynarodowa Konferencja Naukowa
W dniach 28 – 30 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Kożuchowie...
Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej
W dniach 16-17 września 2010 r., w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,...