A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Konferencja poświęcona polsko-niemieckiej współpr...
Aktualności
22 marzec 2019
Konferencja poświęcona polsko-niemieckiej współpracy na rzecz ochrony zabytków w Szprotawie

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 19 marca 2019 r. w szprotawskim ratuszu odbyła się konferencja pn. „Piękno odzyskane – zaangażowanie podmiotów zewnętrznych na rzecz dziedzictwa kulturowego”.
Jej organizatorami byli Burmistrz Szprotawy i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
W pierwszej części konferencji Pan dr Peter Schabe z Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przypomniał o działaniach Fundacji na rzecz ochrony zabytków na terenie Polski, która koncentruje się na wspieraniu prac remontowych i konserwatorskich w zabytkach, w tym zabytkach na terenie województwa lubuskiego. Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Fundację od rządu Republiki Federalnej Niemiec od 2013 r. udzielono dotacji na prace m.in., w kościołach w Klępsku, Chlastawie, Gościkowie-Paradyżu, Sękowicach, kaplicy Bożego Grobu w Żaganiu, dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie. Pan dr P. Schabe podkreślił dobrą współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dzięki której możliwa jest realizacja tych działań i zapowiedział ich kontynuację w przyszłości.
Następnym gościem konferencji był Pan dr Thomas Drachenberg Konserwator Kraju Związkowego Brandenburgia, który przybliżył trwającą już od wielu lat współpracę pomiędzy urzędami konserwatorskimi w Poczdamie i Zielonej Górze. Jej efektem jest zarówno wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami obydwu urzędów jak i realizacja wspólnych projektów, adresowanych m.in. do młodzieży oraz szerszego grona odbiorców w Polsce i Niemczech. Przypomniał o publikacji i wystawie pt. „Młode spojrzenie na stare”, poświęconej zabytkowym rezydencjom po obu stronach granicy, którą przygotowała młodzież z kilku szkół na terenie Brandenburgii i województwa lubuskiego. Wspomniał również o wystawie, którą przygotowali wojewódzcy konserwatorzy zabytków i konserwatorzy z krajów związkowych po obu stronach granicy, która prezentowała problematykę ochrony dawnych rezydencji po obu stronach Odry. W projekcie tym uczestniczył również Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Wystawa nagrodzona została złotym medalem na targach Denkmal w Lipsku w 2016 r.
W drugiej części konferencji jej uczestnicy zapoznali się z wynikami najnowszych badań i odkryć dokonanych w zabytkach na terenie Szprotawy oraz efektem prac remontowych i konserwatorskich w dawnym klasztorze ss. Magdalenek. Pan dr Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej przybliżył efekty badań prowadzonych w klasztorze, a następnie Pan mgr Karol Błaszczyk opowiedział o niezwykłym odkryciu w kościele farnym, dokonanym po częściowym częściowym demontażu ołtarza głownego w związku z prowdzonymi obecnie pracami konserwatorskimi.
Na zakończenie konferencji jej uczestnicy mieli okazję zwiedzić kościół farny i dawny klasztor ss. Magdalenek.
 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Szprotawa - zakończenie prac konserwatorskich
Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy zespole...
Szprotawa - zaproszenie na konferencję
dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator...