A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Europejskie Dni Dziedzictwa / Zaproszenie do wzięcia udziału w Europejskich Dnia...
Europejskie Dni Dziedzictwa
31 maj 2019
Zaproszenie do wzięcia udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa

Rozmiar czcionki
A A A
 Szanowni Państwo,
zapraszamy do włączenia się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2019.
27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odbędzie się w dniach 7-8 i 14-15 września 2019 r. pod hasłem „Polski splot”.
 
 
 
Jakie wydarzenie może być zorganizowane w ramach EDD?
•wykład / prelekcja;
•seminarium / sesja naukowa;
•publikacja;
•gawęda / opowieść;
•uroczystość religijna;
•spektakl;
•projekcja / prezentacja;
•wystawa;
•spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą);
•rzemiosło / kulinaria;
•festyn / biesiada;
•turniej;
•rekonstrukcja historyczna;
•warsztaty;
•inscenizacja / pokaz;
•zwiedzanie;
•konkurs;
•wycieczka / spacer;
•koncert;
•gra miejska / terenowa / questing;
•zabawa dla dzieci;
•lekcje muzealne, biblioteczne;
•zajęcia edukacyjne;
•zajęcia plenerowe.
 
Biorąc udział w EDD organizator powinien:
•zorganizować wydarzenie podczas przynajmniej jednego z dwóch wskazanych wrześniowych weekendów;
•zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp na organizowane wydarzenie;
•przygotować program wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe, skierowany do różnych grup wiekowych oraz jeśli istnieje taka możliwość zgodny z tematem przewodnim;
•stosować nową identyfikację graficzną opisaną w dokumencie „System identyfikacji wizualnej Europejskich Dni Dziedzictwa” dostępnym tutaj system identyfikacji wizualnej EDD
 
Co otrzymuje organizator?
•udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;
•promocję wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);
•materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory województwa lubuskiego);
•gadżety (np. torby).
 
Jak wziąć udział w EDD?
Trzeba tylko wypełnić  formularz zgłoszeniowy do dnia 31 maja 2019 r.
 
 
Przy organizowaniu obchodów EDD zachęcamy do współpracy z organizacjami pozarządowymi, które do 30 kwietnia 2019 r. mogą składać wnioski w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”. Wyższa ocena wniosku dla organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa. Regulamin i instrukcja składania wniosku są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wspólnie dla dziedzictwa 2019         
 
„Program Wspólnie dla dziedzictwa, w ramach którego jest przyznawane dofinansowanie, adresowany do Organizacji pozarządowych, wspiera proces identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyja społecznemu zaangażowaniu w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami. Tym samym Program wpisuje się w ideę przyświecającą polskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD). Aby zapewnić szerszy oddźwięk Programu, na wyższą ocenę mogą liczyć zadania, które zakładają zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia w ramach organizowanych co roku, w pierwszy i drugi weekend września obchodów EDD.”
 
 
 
Muzeum Ziemi Wschowskiej już kolejny rok pełni rolę regionalnego koordynatora EDD w województwie lubuskim. Zależy nam na życzliwej współpracy z Państwem, zachęcamy do kontaktu z nami i deklarujemy naszą otwartość na różne formy współpracy.
 
Marta Małkus – dyrektor
tel.607 849 700, mail: muzeum.wschowa@gmail.com     
 
Grażyna Strózik - specjalista ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
tel. 65 540 74 61, mail: eddlubuskie@gmail.com   

Grażyna Strózik, Muzeum Ziemi Wschowskiej

Zobacz również
Zaginięcie barokowej misy chrzcielnej
Przed 12.07.2006 r. z kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny...
„Wschowskie Dni z Funduszami Europejskimi”
W dniach 18-19 października 2013 r. na wschowskim rynku zagościło...
Zaginięcie pary barokowych wazonów ołtarzowych
Pomiędzy  20.11.1964 r. a 02.07.1973 r. z kościoła parafialnego...
Leśniów Wielki - uroczysta adopcja zabytków
Dnia 21.03.2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Leśniowie...