A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na Naradzi...
Aktualności
12 kwiecień 2019
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na Naradzie Nadleśniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Rozmiar czcionki
A A A

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w Naradzie Nadleśniczych, która odbyła się 10 kwietnia br. w Łagowie. Było to pierwsze spotkanie w takim gronie, które potwierdziło konieczność bliższej współpracy na rzecz ochrony zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie lasów oraz zabytkowych parków. Zagadnienia to omówił Pan mgr Marcin Kosowicz inspektor ds. zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w referacie pt. „Ochrona zabytków na terenie lasów”. Przybliżono obowiązujące przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwrócono uwagę na konieczność ograniczenia działań związanych z prowadzoną gospodarką leśną na terenach, na których znajdują się zabytki archeologiczne i dostosowywania rozwiązań do obszaru w celu ochrony zabytków. Podkreślono również konieczność monitorowania lasów pod kątem nielegalnego poszukiwania zabytków. Uznano, że spotkania będą kontynuowane w celu rozwiązywania bieżących problemów i wypracowania zasad bliższej współpracy.

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Oględziny uszkodzonego fragmentu murów obronnych zamku w Łagowie Lubuskim
W dniu 16 maja 2018 r. dokonano oględzin uszkodzonego fragmentu...
Narada Służb Nadzoru Budowlanego Województwa Lubuskiego
  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków...
 Posiedzenie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Parku Mużakowskiego i Parku Branitz
W dn. 29-30 września 2016 r. w Nowym Zamku w Parku Mużakowskim...
Odtworzenie uszkodzonego fragmentu murów obronnych zamku w Łagowie Lubuskim
Uszkodzenie muru zostało zgłoszone Lubuskiemu Wojewódzkiemu...