A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Remont dachu wschowskiej fary.
Prace konserwatorskie
31 grudzień 2018
Remont dachu wschowskiej fary.

Rozmiar czcionki
A A A
W grudniu 2019 r. zakończono prace związane z remontem dachu kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy Placu Farnym we Wschowie. Podczas prac wymieniono pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe, wzmocniono i naprawiono więźbę dachową. Prace dotowane były z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa po raz pierwszy wzmiankowany był w 1326 r. Jego pierwotny wygląd nie jest znany, budynek spłonął w 1435 r. Architektura najstarszych fragmentów – prezbiterium – sugeruje datowanie kościoła na połowę XIV wieku. W 1529 r. kościół uległ kolejnemu pożarowi. Jego odbudowa zakończona została w 1552 r., w latach 1590-92 podwyższono jego wieżę. Kolejny pożar w 1685 r. spowodował, że kościół pozostawał nieużytkowany. W latach 1720-26 kościół został odbudowany wg projektu Pompeo Ferrariego, podwyższono również wieżę o kolejną kondygnację. Barokowa faza przebudowy kościoła wiąże się z przejęciem kościoła przez jezuitów. W rękach jezuitów kościół pozostawał do 1772 r., a do 1793 r. kościołem władali cystersi. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika to budowla stylistycznie niejednorodna. W późnogotycką budowlę wbudowana została poźnobarokowa nawa główna na rzucie ośmiobocznym, skomunikowana z nawami bocznymi i prezbiterium za pomocą arkadowych przejść, nakryta wysoką kopułą. Natomiast wyposażenie świątyni tworzą jednolite, barokowe elementy: ołtarze, ambona, chrzcielnica i prospekt organowy.

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
„Wschowskie Dni z Funduszami Europejskimi”
W dniach 18-19 października 2013 r. na wschowskim rynku zagościło...
Badania we wnętrzu Kripplein Christi we Wschowie
 Muzeum Ziemi Wschowskiej zrealizowało projekt, który...
Zaduszki w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie
 W dzień modlitw za dusze zmarłych, 2-go listopada, Muzeum...