A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Remont konserwatorski wiaduktu przy Górze Pana w P...
Prace konserwatorskie
09 sierpień 2019
Remont konserwatorski wiaduktu przy Górze Pana w Parku Mużakowskim

Rozmiar czcionki
A A A
Zrealizowano remont konserwatorski Wiaduktu przy Górze Pana w Parku Mużakowskim. W ramach prac przeprowadzonych w latach 2018-2019 dokonano wzmocnienia zagrożonej konstrukcji obiektu, jak również przywrócono jego  walory  estetyczne. Dokonano uczytelnienia wartości artystycznych tego niezwykle malowniczego obiektu, przywracając brakujące elementy dekoracyjne. W trakcie prac odsłonięto historyczny rynsztok ceglany oraz udrożniono oryginalne kanały wentylacyjne, które rozprowadzone są w całym obiekcie. Odtworzono także skradzione w okresie powojennym piaskowcowe kolumienki mieszczące się niegdyś w otworach biforyjnych. Poddano również pracom konserwatorskich i restauratorskim ceglane elewacje zróżnicowane fryzami szlaki szklanej.
Park Mużakowski, założony w 1. połowie XIX w. w   Dolinie Nysy Łużyckiej, jest jednym z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego. Twórcą i pomysłodawcą parku był książę Hermann von Pückler-Muskau, zainspirowany angielskimi parkami, które  oglądał w  czasie swojej  podróży do  Anglii w  1811  r., poświęcił cały  swój  majątek na  stworzenie jednego z  najwybitniejszych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej.
Wiadukt przy Górze Pana został wzniesiony w latach 1862-1863. Jest jedną z niewielu historycznych budowli murowanych po wschodniej stronie parku, które przetrwały wojenne zawieruchy. Obiekt w trakcie II Wojny Światowej w swych komorach mieścił szpital polowy, a podczas działań frontowych znalazł się on w ogniu walk. Okres powojenny również obfitował w liczne akty wandalizmu i dewastacje w obrębie obiektu. W tym czasie zaginęły piaskowcowe kolumienki, pierwotnie mieszczące się w biforiach.
Oprócz swej roli funkcjonalnej, jako połączenia dróg parkowych, wiadukt ma również znaczenie kompozycyjne jako lokalna dominanta widokowa. Wiadukt stanowi swoistą bramę wjazdową do parku od strony Łęknicy. Droga górna, na wiadukcie, prowadzi od strony Góry Pana, najwyższego wzniesienia we wschodniej części parku, do jego części północnej. Wiadukt jest obiektem murowanym o dużym zróżnicowaniu wątków i użytych materiałów.
Architektura obiektu, zgodnie z duchem romantyzmu, czerpie z wzorów historycznych. Obiekt wybudowano z cegły i szlaki szklanej oraz kamieni otoczaków i posadowiono na skarpach. Elewacje opracowano analogicznie, z ostrołukowym przejazdem bramnym w centralnej części, ujętym schodkowymi szkarpami. Ściany zwieńczone są rozbudowanym ceglanym gzymsem i granitową półką górną, wspartym na bogatym, ceglanym fryzie arkadkowym, w formie plecionki. Ponad wyraźnie odcinającym się kamiennym gzymsem wznosi się ceglany krenelaż, stanowiący bariery drogi na wiadukcie. Oba przyczółki mostu zaakcentowano pseudoryzalitami, które w elewacji południowej, od strony miasta, mają formę rozbudowanych wieżyc, zwieńczonych krenelażem analogicznym do barier, z biforyjnymi okienkami w części centralnej. W elewacji północnej, od strony parku, tuż przy ryzalitach przyczółków mieszczą się półkoliście zamknięte przejścia do komór we wnętrzu wiaduktu. Ceglane elewacje zdobią symetryczne pasy z bloków szlaki szklanej

W latach 50. XX w. obszar parku wyłączono z leśnego użytkowania i utworzono na jego terenie nieformalny rezerwat. Pod koniec lat 80. XX w. podjęto owocną i trwającą do dziś współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami w zakresie ochrony parku. Polska część parku jest zarządzana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, natomiast niemiecka część zarządzana jest przez Fundację Fürst–Pückler–Park Bad Muskau.
W ramach prac zachowano ślady po kulach, świadczących o burzliwej historii tego zabytku.
 

Karolina Idryjan

Galeria
Zobacz również
IV Konwent Puecklerowski Parku Mużakowskiego
W dniu 17 października 2015 r. w Bad Muskau odbył się IV Konwent...
Miedzynarodowe seminarium w Parku Mużakowskim
W dniach 26-27 maja w Parku Mużakowskim w Łęknicy – Bad...
Park Mużakowski walczy o tytuł jednego z "7 cudów Polski"
Park Mużakowski w Łęknicy znalazł się wśród 32 obiektów,...