A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Szprotawa - zakończenie I etapu remontu dachów rat...
Prace konserwatorskie
23 wrzesień 2019
Szprotawa - zakończenie I etapu remontu dachów ratusza

Rozmiar czcionki
A A A

W wrześniu  2019 r. zakończono I etap robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachu  oraz impregnacji więźby dachowej  południowego skrzydła ratusza w Szprotawie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wykonawcy robót udało się znakomicie przemieszać współczesną dachówkę karpiówkę w różnych odcieniach, w sposób nawiązujący do wielobarwnych, historycznych ceramicznych pokryć dachowych zachowanych w mieście.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ze środków budżetu Województwa Lubuskiego.
Pierwszy ratusz w Szprotawie zbudowano zapewne tuż po lokacji miasta, jeszcze w XIII w.  W latach 1536 i 1583 został przebudowany i powiększony, wzniesiono wschodnią wieżę obserwacyjną. Ratusz został uszkodzony w wyniku pożarów w latach 1672  i 1702. Po pożarze, w wyniku odbudowy i powiększenia zyskał bryłę, zachowaną do dziś. Według  anegdoty zamieszczonej  w monografii Szprotawy napisanej przez F. Matuszkiewicza, rada miejska powierzyła wykonanie projektu odbudowy zniszczonego hełmu wschodniej wieży ratusz architektowi Martinowi Frantzowi Młodszemu, który przedstawił zgromadzeniu dwie propozycje. Oba projekty wzbudziły tak wielkie zainteresowanie i podziw szprotawskich rajców, iż zadecydowano o realizacji obu koncepcji. Pierwszą z nich ukazującą hełm dwuprześwitowy zastosowano w przypadku wschodniej wieży, zaś drugi projekt hełmu jednoprześwitowego zrealizowano, dobudowując drugą, zachodnią wieżę zegarową  (1730-1732).  Według  dr. S. Kowalskiego skala dwuwieżowego założenia i wartość architektoniczna sprawia, iż  ratusz ten nie ma równych na terenie Środkowego Nadodrza. Obiekt jest objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr  233. 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Konferencja poświęcona polsko-niemieckiej współpracy na rzecz ochrony zabytków w Szprotawie
W dniu 19 marca 2019 r. w szprotawskim ratuszu odbyła się konferencja...
Szprotawa - badania archeologiczne
W pierwszej połowie marca 2014 r. nadzory archeologiczne nad...