A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Seminarium naukowe Straty dóbr kultury w okresie I...
Planowane wydarzenia
16 październik 2019
Seminarium naukowe Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Polski po 1945 roku

Rozmiar czcionki
A A A

Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej
przy współpracy z  partnerami:
Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Wojewódzką i Miejska Biblioteką Publiczną
im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim
oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
zapraszają do udziału
w
seminarium naukowym
pt.: Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Polski po 1945 roku
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.
16 października 2019 roku (środa)
Sala 102
Początek godz. 10.00

10.00- 10.15 Otwarcie konferencji i powitanie gości
Sławomir Szenwald – Dyrektor WiMBP
Marceli Tureczek –Instytut Historii UZ, Prezes THZM

 

Część pierwsza, godz. 10.15 - 12.15


10.15 - 10.45 prof. dr. hab. Andrzej Sakson ( Instytut Zachodni w Poznaniu):
„Pozostawione dobra kultury jako element pamięci byłych niemieckich mieszkańców Ziem
Zachodnich i Północnych”
10.45 - 11.15 prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych):
„Kolekcje muzealne na Ziemiach Zachodnich po 1945 r. Losy i sytuacja prawna”
11.15 - 11.45 dr hab. Anna Gerecka - Żołyńska, prof. UAM, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu):
„Dylematy karnoprawnej ochrony dóbr kultury z perspektywy międzynarodowej”
11.45 - 12:15 prof. dr hab. Joachim Zdrenka (Uniwersytet Zielonogórski):
„Czyje dziedzictwo? Badania inskrypcji województwa lubuskiego a problem strat dóbr kultury”


Godz. 12.15  -  12.30 - przerwa
Część druga, godz. 12.30 - 14.30


12.30 - 13.00 dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, THZM):
„Pozycja prawna Leihglocken z perspektywy niemieckiej a problem innych dóbr kultury z Polski zachodniej i północnej znajdujących się w Niemczech”
13.00 - 13.30  mgr Kamila Domagalska (Wojewódzki Urząd Ochrony  Zabytków):
„Wspólne kontrole zabytków prowadzone przez Służby Konserwatorskie, Policję i Straż Pożarną na terenie woj. lubuskiego”
13.30 - 14.00  mgr Grzegorz Urbanek (Uniwersytet Zielonogórski, THZM):
„Transport, składowanie i warunki przechowywania dzieł sztuki, przewiezionych z Kraju Warty do Umocnień Łuku Odry - Warty (Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego) w latach 1942 - 1945”
14.00 - 14.30 dr hab. Zbigniew Bujkiewicz (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze):
„Stan zachowania zespołów archiwalnych z terenu powiatów Zielona Góra i Kożuchów na tle problematyki badań strat dóbr kultury”
14.30 - 15.30 Przerwa
15.30 - 17.00 Dyskusja panelowa
 „Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu w zachodniej i północnej  Polsce”.

Udział w dyskusji wezmą: prof. dr hab. Andrzej Sakson, prof. dr hab. Wojciech Kowalski, dr hab. Anna Gerecka - Żołyńska, prof. UAM, prof. dr hab. Joachim Zdrenka Dyskusję poprowadzi dr. hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
Około godz. 17.00 -  podsumowanie i zakończenie seminarium


Projekt naukowy dofinansowany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach oferty realizacji zadania publicznego: Promowanie osiągnięć  w zakresie opieki nad zabytkami i i uowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zobacz również
Spotkanie w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wlkp.
W dn. 21 marca br. o godz. 13.00 w gorzowskim muzeum przy ul....
Dotacje na lubuskie zabytki w 2023 r.
W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 7 czerwca 2023...