A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Prace remontowo-konserwatorskie oranżerii w parku...
Prace konserwatorskie
08 czerwiec 2020
Prace remontowo-konserwatorskie oranżerii w parku w Zatoniu-Zielonej Górze

Rozmiar czcionki
A A A

W ramach rewaloryzacji zabytkowego parku w Zatoniu-Zielonej Górze prowadzone są również prace związane z remontem i adaptacją dawnej oranżerii na cele kulturalne i usługowe. Obiekt zniszczony został w okresie powojennym i zachował się w stanie ruiny w obrębie murów zewnętrznych, bez dachu i stropu, z kolumnadą i reliktami historycznego wystroju. Przed przystąpieniem do prac wykonano badania konserwatorskie, z wielką pieczołowitością wydobywając szczątkowe ślady dawnego wystroju. W trakcie prac odtworzono dwuspadowy dach, wykonano przeszkoloną ścianę w elewacji frontowej, nową posadzkę – z wykorzystaniem zachowanych płytek ceramicznych, zgodnie z ich układem, dobierając nowe na wzór historycznych oraz kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrz oranżerii. Wielokrotnie wykonywano próby kolorystyczne i komisyjnie je oceniano, aż zdecydowano o ostatecznym doborze braw i technice wykonania powłok malarskich. Jesteśmy przekonani o tym, że efekt finalny będzie zaskakujący, szczególnie dla tych, którzy pamiętają zaniedbaną ruinę. Już wkrótce w sierpniu planowane jest uroczyste zakończenia prac.

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również