Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Odkrycie skarbu archeologicznego
Aktualności
13 lipiec 2020
Odkrycie skarbu archeologicznego

Rozmiar czcionki
A A A

W maju br. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zostały dostarczone cenne zabytki archeologiczne w postaci zapinki typu Spindlersfeld oraz dwóch skrętek wykonanych ze złotego drutu. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej, odkrywca precyzyjnie wskazał miejsce znalezienia artefaktów. Zostały one wydobyte na powierzchnie w wyniku nielegalnych poszukiwań zabytków w okolicach opuszczonej miejscowości Czeklin w Gminie Bobrowice, a następnie porzucone w miejscu ich odkrycia. Tak zostały znalezione przez zgłaszającego, a następnie zabezpieczone i przewiezione wpierw do Muzeum Archeologicznego Nadodrza w Zielonej Górze z s. w Świdnicy, a następnie do biura Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Z uwagi na odkrycie zabytków w torfie oraz brak innych materiałów archeologicznych, takich jak ceramika w miejscu znalezienia, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych w miejscu znalezienia.
Najcenniejszym zabytkiem wchodzącym w skład skarbu jest niezwykle rzadko występującej na ziemiach obecnej Polski żelazna zapinka z kabłąkiem liściowatym typu Spindlerfeld. Fibula pomimo relatywnie dobrego stanu zachowania, z uwagi na materiał, z którego została wykonana, wymaga pilnych zabiegów konserwatorskich. Artefakty tego typu bardzo często posiadały ornament na liściowatym kabłąku i niewykluczone, że na egzemplarz z Czeklina także znajdują się elementy zdobnicze, które zostaną ujawnione po przeprowadzeniu konserwacji.
Poza fibulą, w depozycie znajdowały się także dwie skrętki wykonane z podwójnego złotego drutu zakończonego pojedynczymi pętelkami o wysokości około 5 cm. W przypadku obu artefaktów, ich zakończenia posiadają niewielkie zdobienie w postaci tordowania.
Zabytki należy wiązać ze społecznościami łużyckich pól popielnicowych z okresu halsztackiego. Dotychczas na terenie Środkowego Nadodrza nie były znane zapinki tego typu. Natomiast mniej dystynktywne są złote zwijki. Podobne zabytki występowały na grodzisku w Wicinie i należy je datować na okres halsztacki pomiędzy połową VIII, a połową VI w. p.n.e. Warty uwagi jest fakt, że nie są to jedyne tego typu znaleziska w województwie lubuskim w ostatnich latach. W kwietniu 2019 r. zgłoszono odkrycie dwóch przedmiotów wykonanych ze złota na ternie miejscowości Kuźnica Głogowska, gm. Sława. Funkcję obu obiektów określono jako bransolety, natomiast ze względu na nie do końca jasne okoliczności znalezienia, można przypuszczać, że pierwotnie były znacznie mniejszych rozmiarów i zostały rozciągnięte w momencie wydobycia ich z ziemi.
Bardzo cenną z naukowego punktu widzenia informacją dostarcza miejsce odkrycia zabytków wskazane przez znalazcę. Mokradła stanowiły istotny element dla kultury niematerialnej społeczności epoki brązu. Bardzo często stanowiły sanktuaria lub miejsca składania ofiar, więc można przypuszczać, że odkryty depozyt stanowił element jakiś uroczystości. Niewątpliwie miejsce odkrycia skarbu powinno zostać w przyszłości poddane szczegółowym badaniom archeologicznym, które pomogą w weryfikacji tej hipotezy.  
    

tekst Marcin Aleksander Kosowicz, fot. Sławomir Kałagate

Galeria
Zobacz również
Spotkanie informacyjne dla detektorystów
Na wniosek Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze”...
Chotków - kościół parafialny pw. Narodzenia NMP
Na podstawie wstępnych wyników przeprowadzonych badań konserwatorskich,...
Prace przy Domu Szewca w Pszczewie
Dom Szewca w Pszczewie powstał prawdopodobnie w 1 połowie XVII...
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał odznaki
Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,...