A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Remont elewacji i badania konserwatorskie w kości...
Prace konserwatorskie
24 lipiec 2020
Remont elewacji i badania konserwatorskie w kościele w Siedlisku

Rozmiar czcionki
A A A

W kościele w Siedlisku trwają prace związane z remontem elewacji, które poprzedziły kompleksowe badania konserwatorskie. Kościół wzniesiono w 1600 r. w konstrukcji ryglowej, którą w XVIII w. obmurowano, jednocześnie świątynię rozbudowano o dwie kruchty i przekształcono dach, który po II Wojnie Światowej pokryto blachą mieszaną. W tym okresie przemalowano też wnętrza oraz elementy wyposażenia, obudowano płytą pilśniową słupy, empory i sufit. W trakcie badań prowadzonych przez Michała Jarosińskiego odsłonięto pierwotny wykrój malarski i formę słupów, kolorystykę ołtarza i marmoryzowanej chrzcielnicy oraz ławek z zachowaną numeracją, a także malarskie opracowanie empor. Na uwagę zasługują okna z XVIII w. zachowane w dobrym stanie wraz ze szkleniem. Ksiądz proboszcz Andrzej Palewski, przy wsparciu parafian, rozpoczął trudne dzieło przywracania zabytkowej świątyni do właściwego stanu.
 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Prace konserwatorskie i remontowe na zamku w Siedlisku
W 2019 r., przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
Siedlisko – zajęcia ze studentami UAM
W dniu 15.10.2011 r. pracownicy merytoryczni Wojewódzkiego Urzędu...
Siedlisko - szkolenie pracowników WUOZ
W  dniu 24.05.2013  r. w  zamku...
Święto Bzów 2015 w Siedlisku
Fundacja Karolat oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków...