A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Złota odznaka „Za opiekę nad Zabytkami” dla ks. Sł...
Aktualności
28 lipiec 2020
Złota odznaka „Za opiekę nad Zabytkami” dla ks. Sławomira Przychodnego

Rozmiar czcionki
A A A

 W dniu 28 lipca 2020 r. w kościele w Rudnie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczył ks. proboszczowi Sławomirowi Przychodnemu złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ks. Sławomir Przychodny objął w sierpniu 2012 r. funkcję proboszcza erygowanej wówczas parafii w Lubieszowie, na terenie której znalazły się dwa zabytkowe kościoły wiejskie z przełomu XIII i XIV w.- pw. św. Judy Tadeusza i Szymona Gorliwego w Rudnie oraz pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu. Prowadząc prace związane z organizacją życia w parafii ks. Proboszcz równocześnie przystąpił do przygotowań do remontów obu zabytkowych świątyniach (wykonywanie badań, dokumentacji, kosztorysów, stosownych  uzgodnień oraz wniosków o dofinansowanie prac itp.). Spośród wielu wykonanych prac, zrealizowanych w poszczególnych świątyniach w latach 2012 - 2019 wymienić warto te najważniejsze. W Studzieńcu zrealizowano m.in., naprawę murów zewnętrznych (2013 r.), odeskowania okapu (2014 r.), wymianę instalacji elektrycznej (2015 r.), fumigację (2015 r.), konserwację wyposażenia świątyni: barokowego ołtarza głównego (2016 r.), renesansowej ambony (2017 r.), gotyckiej belki tęczowej wraz z krucyfiksem (2017 r.), barokowego konfesjonału (2018 r.), a w 2018 r.  impregnację gontu pokrywającego dach kościoła. W Rudnie wymienić należy fumigację (2014 r.), konserwację barokowego ołtarza głównego (2016 r.), wymianę pokrycia dachu oraz remont więźby dachowej (2017 r.), badania konserwatorskie elewacji oraz wnętrza (2017-18 r.), skucie wtórnych tynków oraz konserwacja kamiennego lica elewacji (2018 r.), konserwację barokowych ław kolatorskich (2018-19 r.), konserwację konfesjonału (2019 r.), remont wnętrza kościoła (2019 r.), remont dzwonnicy przykościelnej (2019 r.), wykonanie przyłącza i wymianę instalacji elektrycznej (2019 r.). Ksiądz S. Przychodny w ciągu zaledwie 8 lat przyczynił się do znacznej poprawy stanu zachowania dwóch zabytkowych kościołów. Podczas prowadzonych prac utrwalono substancję zabytkową obu budowli, przywrócono pierwotny wygląd i kolorystkę ich wnętrzom oraz elementom wyposażenia. Dzięki zrealizowanym pracom wyeksponowano walory obu zabytków sakralnych oraz stworzono warunki do ich zachowania dla następnych pokoleń. Dziękujemy serdecznie zarówno Księdzu Proboszczowi jak i wszystkim, którzy go wspierali.

Barbara Bielinis-Kope

Galeria
Zobacz również
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu w kościele w Rudnej
W listopadzie 2015 roku zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie...
Ołtarz z Rudnej - odkrycie malowidła w trakcie prac konserwatorskich
W trakcie prac konserwatorskich prowadzonych przy predelli manierystycznego...