A A A
Zabytki skradzione i zaginione
15 wrzesień 2020
Kradzież skrzydeł rokokowej bramy

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 21 lutego 1995 roku z miejscowości Starosiedle, ob. w powiecie krośnieńskim,  skradziono dwa  skrzydła zabytkowej bramy  kościelnej. Pozostały jedynie dwa kute elementy boczne, wmurowane w filary. 

Skrzydła rokokowej bramy zostały wykonane z kutego żelaza w 1 poł. XVIII w.  Skrzydła o symetrycznej zakomponowanej dekoracji, ażurowe, z umieszczonym pośrodku  zamkiem ślusarskim o symetrycznej dekoracji utworzonej z motywów rocaille o kolistym prześwicie charakterystycznym dla wszystkich partii bramy dekorowanych tym ornamentem. Zwieńczenie w  postaci krzyża łacińskiego (prawdopodobnie po kradzieży został on usunięty). Skrzydło utworzone z pionowych prętów o przekroju prostokątnym, w dolnej partii  wkomponowana kratka utworzona z elementów ceownic i  wolut, zamknięta od góry motywem rocaille. Pośrodku każdego ze skrzydeł pręty przerwane motywem dwóch przenikających się ceownic dekorowanych na krawędzi rocaillem, a na końcach - pojedynczym listkiem. Pary pionowych prętów  skrzydeł zamknięte ceownicami, z których boczne wzbogacone na krawędzi ornamentem rocaille. Zwieńczenie skomponowane z ceownic i wolut oraz ulistnionych gałązek
Orientacyjne wymiary bramy (całość): wysokość około 250 cm, szerokość około 230 cm.
Brama jest objęta ochroną prawną poprzez wpis do Księgi B pod nr 175 poz. 8.

Kradzież zabytku została zgłoszona do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty RL00061). Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat   zabytku proszone są  o przekazanie ich Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Starosiedle - kontrola kościoła
W dniu 29 lutego 2012 r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony...