A A A
Strona główna / Zabytki / Przestępstwa przeciwko zabytkom / Zabytki skradzione i zaginione / Kradzież (?) barokowej srebrnej wiecznej lampy
Zabytki skradzione i zaginione
28 wrzesień 2020
Kradzież (?) barokowej srebrnej wiecznej lampy

Rozmiar czcionki
A A A

Przed  10.12.2008 r. z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu zaginęła (została skradziona) barokowa wieczna lampa.

Zaginiona wieczna została ufundowana przez Petera (Petrusa)  Janowskiego w 1727 r.  Pierwotnie wieczna lampa znajdowała się na wyposażeniu kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Żaganiu, a do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu trafiła zapewne po II wojnie światowej, przed 1964 r.
Barokowa wieczna lampa wykonana jest ze srebra. Korpus lampy trzysegmentowy, rozszerzający się ku górze, gruszkowaty. Każdy z wybrzuszonych segmentów  ażurowy, złożony z trybowanej wici roślinnej. Dolna partia korpusu z doczepionym ruchomym kółkiem.  Na korpusie wiecznej lampy znajdują się 3 medaliony: jeden z herbem fundatora Petrusa Janowskiego, na dwóch pozostałych wyryte inskrypcje: „A Letho eX Legato per ILLVstrIS  DoMInI PetrI IanoVskI”, „LVX perpetVa LVCeat anIMae DonantIs”  z chronostychami wskazującymi  datę fundacji: 1727. Należy przy tym zaznaczyć, iż odczyt pierwszej z inskrypcji jest inaczej podawany na karcie ewidencyjnej z 1964 r., w książce Kirchen und Kapellen in Sagan autorstwa Hermanna Hoffmanna wydanej w 1937 r., czy  Corpus Inscriptionum Poloniae t. X, z. 13 . Powiat żagański  pod red. Joachima Zdrenki. Korpus lampy podwieszony na trzech łańcuszkach, z których każdy  przymocowany nad odlewaną, uskrzydloną główką anielską na wypukłym uchu w formie liścia akantu.  Każdy z łańcuszków w połowie długości jest przerwany pojedynczą kulą.  Kopułka niewielka, okrągła, w kształcie korony otwartej z obręczą dekorowaną na krawędziach rzędem perełkowania.  Brak informacji na temat ewentualnych znaków złotniczych.
Peter Maximilian Janowski von Janowitz był w 1717 r. radcą rządowym książąt von Lobkowitz w Żaganiu i nadzarządcą wszystkich dóbr kamery. Zmarł przed rokiem 1727 r.  

Orientacyjne wymiary zabytku: wysokość około 135 cm, średnica około 35 cm.  
 
Nr Księgi B rejestru zabytków:   57 poz. 46.

Skradziona lampa została zgłoszona do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty 11847). Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Żagań - Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
W dniu 28 kwietnia 2011 r. w zespole poaugustiańskim w Żaganiu...
Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie w dawnym szpitalu św. Doroty w Żaganiu
Dobiegają końca kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie...
Zespół poaugustiański w Żaganiu – w 10-lecie uznania z Pomnik Historii
Dawne opactwo w Żaganiu podniesione zostało do rangi Pomnika...
Przedsionek Raju - 7 sierpnia 2016 r.
Żagań, Pałac Książęcy - 18:00 Wykonawcy: La Mouvance: Christine...