A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Wolontariusze w parku pałacowym w Bojadłach
Aktualności
11 sierpień 2020
Wolontariusze w parku pałacowym w Bojadłach

Rozmiar czcionki
A A A

W sierpniu wolontariusze rozpoczęli porządkowanie parku pałacowego w Bojadłach. To kolejna już tak cenna inicjatywa Fundacji Pałac Bojadła, we współpracy z Gminą Bojadła. W ramach prostych prac porządkowych oczyszczono parkowe ścieżki, uczytelniając ich przebieg. Ważne, że projekt adresowany jest do młodzieży i mieszkańców, co ma ogromne znaczenie w procesie integracji z lokalnym dziedzictwem.
Warto przypomnieć, że barokowy pałac w Bojadłach, powoli przywracany jest do coraz lepszego stanu i od kilku już lat jest ważnym miejscem społecznej aktywności na rzecz popularyzacji zabytków i opieki nad nimi.
W dniu 11 sierpnia 2020 r. wolontariuszy i społeczników odwiedziła Pani B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, aby im podziękować. Organizatorom i wolontariuszom przekazano też naszą publikację o zabytkowych parkach województwa lubuskiego, wśród których jest również wymieniane barokowe założenie ogrodowe w Bojadłach. Serdecznie dziękujemy niestrudzonym Paniom Anecie Kamińskiej, Ewie Bydałek i Monice Drozdek i Panu wójtowi Krzysztofowi Gola za wsparcie ze strony gminy oraz wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy się zaangażowali i wsparli organizatorów w działaniach mających na celu, nie tylko porządkowanie zabytkowego parku, ale również jego przywracanie w świadomości społecznej.
 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Bojadła - zaginięcie czterech kamiennych wazonów
W latach 1999-2006 skradziono cztery (dwie pary) kamienne wazony...
Europejskie Dni Dziedzictwa w pałacu w Bojadłach
W ramach wydarzeń związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego...
 Europejskie Dni Dziedzictwa w pałacu w Bojadłach
W dniu 9 września 2917 r. w pałacu w Bojadłach zorganizowano...
JAZZ W PAŁACACH, DWORACH I ... PAŁAC W BOJADŁACH
 Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK zaprasza...