A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Odkrycie potencjonalnego cmentarzyska kurhanowego ...
Aktualności
15 kwiecień 2021
Odkrycie potencjonalnego cmentarzyska kurhanowego w okolicach Zielonej Góry.

Rozmiar czcionki
A A A

Na początku kwietnia służby konserwatorskie zostały zawiadomione o odkryciu potencjalnego cmentarzyska kurhanowego zlokalizowanego w obszarze budowy południowej obwodnicy Zielonej Góry. Odkrywcą jest zielonogórski pasjonat historii i archeologii, nie będący zawodowym archeologiem, który wytypował miejsce lokalizacji nekropolii na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego (ALS) udostępnionych na portalu geoportal.gov.pl. Dokładna liczba grobowców jest trudna do ustalenia ze względu na przekształcenia terenu, w skład cmentarzyska może wchodzić od kilku do kilkunastu kurhanów o średnicy od 10 do 15 m. Część z kopców ziemnych posiada wyraźnie zarysowane dookolne rowy, które powstawały przy wznoszeniu grobowców z surowca znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie. Szczególnie wyróżniającą się w terenie formę krajobrazową posiadają nasypy zlokalizowane w zachodniej części potencjalnego cmentarzyska, poza obszarem inwestycji. Co  najmniej 2 obiekty noszą ślady rozkopywania części płaszcza ziemnego i miejsca lokalizacji potencjalnego grobu centralnego, co sugeruje, że przeprowadzono na tym obszarze badania archeologiczne. Prace te przeprowadzono prawdopodobnie przed  II wojną światową. Z uwagi na wykonanie wkopu, który obejmuje nie tylko centrum kurhanu, ale też pozwalał na rejestrację budowy nasypu w obrębie płaszcza ziemnego, należy przypuszczać, że prace wykonała osoba mająca co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą metodyki badań archeologicznych.
Kopce grupują się w okolicach i na obszarze podłużnej polodowcowej formy terenowej (oz). Wykorzystywanie naturalnych form terenu w kształtowaniu pradziejowych nekropolii było dość częste na terenie Środkowego Nadodrza. Można to obserwować na stanowiskach kurhanowych łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu m.in. w Różanówce, Bobrownikach, i Mirocinie Średnim. W związku z dokonanym odkryciem Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił wykonawcę badań archeologicznych oraz prac budowlanych związanych z budową południowej obwodnicy Zielonej Góry o konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych w obrębie potencjalnego cmentarzyska, które mając pomóc w potwierdzeniu funkcji oraz chronologii stanowiska, a także pozwolą na precyzyjne określenie zakresu i metodyki koniecznych badań ratunkowych.

 

Marcin Kosowicz

Galeria
Zobacz również
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Rozmowa z LWKZ w radiu INDEX
Rozmowa z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ...
Brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla Pani Marty Małkus
Pani Marta Małkus otrzymała brązowy medal Zasłużony Kulturze...