A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Odkrycie grobu sprzed ok. 2 500 lat w Mierkowie.
Aktualności
27 kwiecień 2021
Odkrycie grobu sprzed ok. 2 500 lat w Mierkowie.

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 22 kwietnia grupa dzieci dokonała odkrycia grobu ciałopalnego w Mierkowie gm. Lubsko. Przypadkowe odkrycie nastąpiło w trakcie zabawy i budowy tzw. „bazy” na skraju wsi. Dzieci mając świadomość, że natrafiły na coś dawnego, powiadomiły nauczyciela historii z Lubska, który zabezpieczył zabytki oraz miejsce odkrycia i powiadomił służby konserwatorskie.
Jak wstępnie ustalono dzieci dokonały odkrycia grobu grupy białowickiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D. W skład grobu wchodził jajowaty garnek będący popielnicą, misa nakrywająca popielnice, duży kubek z taśmowatym uchem, dwa czerpaki oraz naczynie miniaturowe. Niestety w trakcie eksploracji wysypano przepalone szczątki ludzkie, które następnie zebrano do osobnego pojemnika. Cmentarzysko dotychczas nie było ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, podobno jednak w już latach 70. XX w. mieszkańcy Mierkowa  natrafiali na zabytki archeologiczne w tym miejscu w trakcie wydobywania piasku. Zweryfikowanie tych doniesień będzie wymagało przeprowadzenia kwerendy archiwalnej.  
Grupa białowicka kultury łużyckiej, przez badaczy niemieckich traktowana jako osobna jednostka taksonomiczna (niem. Billendorfer Kultur), funkcjonowała na obszarze dorzecza pomiędzy Łabą, Nysą Łużycką i Odrą od V okresu epoki brązu do początkowych faz okresu lateńskiego (około 800-450 p.n.e.). Najbardziej znanym stanowiskiem archeologicznym tego ugrupowania są pozostałości osady obronnej w Wicinie oraz liczne cmentarzyska, w tym np. badane ostatnimi czasy cmentarzysko w Żaganiu przy ul. Nowogrodzkiej. W miejscu odkrycia zostaną przeprowadzone ratunkowe badania archeologiczne finansowane z środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których głównym celem będzie zabezpieczenie ewentualnych zabytków przeoczonych przez młodych odkrywców oraz naukowe opracowanie odkrytego grobu, w tym badania antropologiczne.
 

Marcin Aleksander Kosowicz

Galeria
Zobacz również
Prace konserwatorskie i remontowe na zamku w Siedlisku
W 2019 r., przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
Prace konserwatorskie w pałacu w Żaganiu
W 2010 roku rozpoczęto kompleksowe prace związane z remontem...
Bytom Odrz. - odkrycie nieznanego wcześniej, barokowego epitafium
 W trakcie inwentaryzacji oraz prac przygotowawczych do...
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał odznaki
Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,...