Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Aktualności
11 czerwiec 2021
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozmiar czcionki
A A A

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2021 r. zostały przyznane 3 dotacje na łączną kwotę 36 690 zł:  
•    oferta nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T - zadanie:   „W sieci wschowskich zabytków” /strona internetowa/ – 6 190 zł; 
•    oferta nr 4 złożona przez Fundację Archeologiczną ARCHEO – zadanie: „Ratunkowe badania archeologiczne na terenie dawnego zamku piastowskiego w Szprotawie z zadokumentowaniem reliktów architektury w obszarze nielegalnie wykonanych wykopów” – 10 000 zł;
•    oferta nr 5 złożona przez Fundację Archeologiczną zs. w Zielonej Górze  – zadanie:  „Badania archeologiczno -architektoniczne we wnętrzu kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” – 20 500  zł

Pozostałe dwie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Zobacz również
II Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków
II LUBUSKIE SPOTKANIA ARCHITEKTÓW Z KONSERWATORAMI ZABYTKÓW...
Remont dachu pałacu w Brodach
Po wielu latach nieużytkowania i niepodejmowania działań zabezpieczających,...
Prezentacja skarbu talarów w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w związku z budową...