A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Odkrycie średniowiecznej kolczugi
Aktualności
16 lipiec 2021
Odkrycie średniowiecznej kolczugi

Rozmiar czcionki
A A A

16 lipca 2021 r. na konferencji prasowej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze zs. w Świdnicy poinformowaliśmy o dokonaniu wyjątkowo cennego odkrycia, jakim jest  fragment wczesnośredniowiecznej kolczugi. W ocenie dr. Arkadiusza Michalaka jest to unikatowe znalezisko, gdyż zachowało się tylko kilka tego typu zabytków na terenie Polski, które odnaleziono m.in. na Ostrowiu Lednickim i Wrocławiu. Podczas konferencji prasowej wyeksponowano jeden z większych fragmentów kolczugi, która poddana zostanie badaniom i konserwacji. Odkrycia dokonano 23 czerwca br., poinformował o nim służby konserwatorskie znalazca Pan Łukasz Dudzic.
Dlaczego dokonywane przypadkowe znaleziska są ważne? Od lat 90. XX w., gdy zakończono program AZP w woj. lubuskim, dodatkowych informacji o nowych stanowiskach archeologicznych dostarczają głównie legalne poszukiwania zabytków oraz właśnie przypadkowe znaleziska. Warto też pamiętać, iż wielu cennych odkryć nastąpiło przypadkowo, jak np. jedno z ważniejszych odkryć dla wczesnej epoki żelaza z tej części Europy - Skarb z Witaszkowa z  lat 80. XIX w. Przypadkowe odkrycia pozwalają obywatelom być bliżej zabytków archeologicznych, tj. znalezienie zabytku archeologicznego daje możliwość nawiązania relacji pomiędzy naukowcami-archeologami, służbami konserwatorskimi i osobami, które dotąd np. nie zetknęły się z zabytkami, wyjaśnienie wagi dziedzictwa i zasad jego ochrony.
Przypadkowe odkrycia uzmysławiają też, że zabytki archeologiczne, choć ich nie dostrzegamy na pierwszy rzut oka, są wokół nas i każdy, nie będąc naukowcem, może przyczynić się do poznawania historii regionu, o której te odkrycia opowiadają. Uczą nas również zasad życia w społeczeństwie obywatelskim i pokazują, że nie zawsze państwo musi stosować środki przymusu w celu ochrony dziedzictwa, że obywatele sami z własnej inicjatywy mogą wspomagać służby konserwatorskie i archeologów w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Między innymi dlatego jest to tak ważne…


 

Marcin Aleksander Kosowicz

Galeria
Zobacz również
Kolejne odkrycia w krośnieńskiej farze
W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych...
Zaproszenie na Lubuskie Spotkania z Zabytkami
W dniach 13-14 września zapoczątkowujemy nową formę ...