A A A
Strona główna / Zabytki / Przestępstwa przeciwko zabytkom / Zabytki skradzione i zaginione / Kradzież odbojów z zespołu pałacowo-parkowego w Dą...
Zabytki skradzione i zaginione
23 sierpień 2021
Kradzież odbojów z zespołu pałacowo-parkowego w Dąbroszynie

Rozmiar czcionki
A A A

W nocy 8/9.03.1999 r. z terenu zespołu pałacowo-parkowego w Dąbroszynie, gm. Witnica, skradziono parę odbojów (pachołków), które były zamontowane przy głównej bramie wjazdowej. Kolejną parę odbojów ukradziono w nocy 19/20.04.1999 r..    
Skradzione pachołki w formie grubej tralki zakończoną głową mężczyzny w  hełmie z uchyloną przyłbicą, zostały odlane ze stopu żelaza. Balas złożony z dwóch lalek rozdzielonych pierścieniem plastycznie ukształtowanych kul. Lalka dekorowana liściem akantu zachodzącym  w górnej partii na brodę mężczyzny.  Na podstawie fotografii można przypuszczać, że odboje przy bramie głównej były  bardziej rozbudowane, choć być może po prostu druga para skradzionych pachołków była głębiej wkopana w ziemię.
Skradzione odboje są zabytkami objętymi ochroną prawną z uwagi na fakt, iż  założenie pałacowe wraz z parkiem w Dąbroszynie zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 18.12.1963 r.  
Obiekty  zostały zgłoszone do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr kart:  3196 PD00010 i  3197   PD00011). Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Dąbroszyn - prace przy Świątyni Cecylii
W Dąbroszynie prowadzone są roboty budowlane i prace konserwatorskie...