A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za...
Aktualności
30 sierpień 2021
Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z księżmi Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rozmiar czcionki
A A A

Na zaproszenie J. E. ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków spotkała się z księżmi z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej podczas Paradyskich Dni Duszpasterskich, które odbyły się 27 i 28 sierpnia 2021 r. Pani konserwator przypomniała m.in. o zmianach terminów i zasad ubiegania się o dotacje z budżetu państwa (wnioski do wojewódzkiego konserwatora zabytków należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego planowane prace, wnioskodawca winien posiadać także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora na prowadzenie prac w zabytku, co dotyczy również wniosków składanych do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). Była to również okazja, aby przypomnieć o zasadach przygotowywania projektów i programów prac w zabytkach, z poszanowaniem ich wartości i historycznej substancji, zaś w przypadku realizacji prac - przypomnienie o przestrzeganiu przepisów bhp, dokonywaniu przeglądów instalacji i urządzeń, a także gaśnic. Pani Konserwator przypomniała również o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym dotyczących podejmowania prac w zabytkach po uzyskaniu pozwolenia, a także prowadzenia ich zgodnie z jego zakresem i warunkami oraz o konsekwencjach wynikających z nie przestrzegania tych przepisów. Paradyskie Dni Duszpasterskie były także okazją do indywidualnych spotkań z księżmi, udzielania pomocy przy rozwiązywaniu problemów i wyjaśniania wszelkich wątpliwości. Jest to formuła sprawdzająca się już od wielu lat, dzięki dobrej współpracy kościelnych i państwowych służb konserwatorskich w naszym regionie.
 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Konferencja prasowa
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW ZAPROSZA...
Gościkowo-Paradyż - prace konserwatorskie
W kościele pw. św. Marcina z Tours w Gościkowie-Pardyżu kontynuowane...
Gościkowo - Paradyż - prace konserwatorskie
Obecnie trwają prace konserwatorskie przy zabytkowej sygnaturce...