A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Spotkanie Generalnego Konserwatora Zabytków ze słu...
Aktualności
05 wrzesień 2021
Spotkanie Generalnego Konserwatora Zabytków ze służbami konserwatorskimi w sprawie ochrony zieleni na obszarach historycznych miast

Rozmiar czcionki
A A A

Na zaproszenie Pani prof. Magdaleny Gawin Generalnego Konserwatora Zabytków w dniu 3 września 2021 roku do Warszawy przyjechali wojewódzcy konserwatorzy zabytków i kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, aby skupić uwagę na problemie rewitalizacji historycznych miast i miasteczek, w wyniku której nierzadko dochodzi do wycinki drzew i wprowadzania na szeroką skalę betonu. Działania te, skupiające się szczególnie w obrębie rynków, stanowią zagrożenie dla zabytkowych miast. Pani Minister zwróciła uwagę na potrzebę ochrony zieleni w tych zespołach. Przypomniała, iż wprowadzanie zieleni w miastach regulowały akty prawne wydawane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Problematyki tej dotyczą również zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków dla służb konserwatorskich, w których zwraca się uwagę na potrzebę utrzymania starodrzewu na ternach objętych ochroną konserwatorską. Podkreśliła również problem usuwania historycznych nawierzchni i zastępowania ich betonem podczas rewitalizacji historycznych rynków.
Jesteśmy zgodni co do tego, że o drzewa należy dbać, aby zahamować niekorzystne zjawisko usuwania ich z przestrzeni publicznej, a jednocześnie aby były postrzegane jako przyjazny i wartościowy element krajobrazu kulturowego. Podczas spotkania głos zabrała Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódki Konserwator Zabytków przypominając, że w województwie lubuskim ewidencjonowane są zabytkowe aleje, co wynika z faktu, iż dostrzegamy problemy ich wycinki związanej z remontami dróg. Ma to służyć zwrócenia uwagi na konieczność  ochrony alei jako ważnego elementu krajobrazu kulturowego. Zawiadomienia o włączeniu alei do wojewódzkiej ewidencji zabytków przesyłane są do gmin w celu ujęcia ich w gminnej ewidencji zabytków. W ten sposób zwracamy uwagę na zabytkowe aleje wskazując na ich wartości kulturowe, które winny być respektowane.


 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
JAZZ W PAŁACACH, DWORACH I ... PAŁAC W STARYM KISIELINIE
Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK zaprasza na JAZZ...
„LUBUSKIE KONSERWACJE 2014”
Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem laureata za...
Prace przy kościele w Okszy
Przy kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w...
VIII Lubuskie Spotkania Architektow z Konserwatorami Zabytków
Zapraszamy na VIII Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami...