A A A
Strona główna / Zabytki / Przestępstwa przeciwko zabytkom / Zabytki skradzione i zaginione / Zaginięcie pary barokowych świeczników ołtarzowych...
Zabytki skradzione i zaginione
12 wrzesień 2021
Zaginięcie pary barokowych świeczników ołtarzowych

Rozmiar czcionki
A A A

Przed dniem 21.05.2014 r. z kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Ciemnice, pow. krośnieński, zaginęła (została skradziona?) para barokowych świeczników ołtarzowych wykonanych z cyny w 1729 r.

Świeczniki stojące, jednoświecowe, złożone ze stopy, trzonu, profitki i kolca. Podstawa lichtarza trójboczna, wsparta na trzech kulach. Krawędzie cokołu stanowią płaskie, esowato wygięte woluty. Boki podstawy wklęsłe. Uwaga! świecznik na zdjęciu z 1962 r. ma zagiętą pod spód dolną część boku podstawy. Na jednym z boków każdego świecznika napis fundacyjny: "A.V.P / C. E. V. P. G. V. O. / 1729.".  Trzon świeczników wieloczłonowy, złożony z gruszkowatego nodusa ujętego od dołu trzema pierścieniami, a od góry dwoma pierścieniami rozdzielonymi spłaszczoną kulą. Trzon zakończony kulą. Brzegi okrągłej profitki świecznika  wywinięte ku górze. Wysokość świecznika ok. 61 cm. Brak informacji na temat ewentualnych znaków konwisarskich. Świeczniki zostały wykonane zapewne w jakimś lokalnym warsztacie konwisarskim, być może w Krośnie Odrzańskim.  

Joachim Zdrenka w „Corpus Inscrpitionum Poloniae. Powiat Krosno Odrzańskie” rozwiązuje skróty jako tekst: "A(NDREAS) V(ON) P(FÖRTNER) / C(ATHARINA) E(LISABETH) V(ON) P(FÖRTNER) G(EBORENE) V(ON). O(PPEL) / 1729."
Catharina Elisabeth von Oppel urodziła się w Ciemnicach (niem. Thiemendorf) w dniu 17.01.1708 r. W dniu 28.11.1725  r. poślubiła Andreasa von Pförtner von der Hölle pana na Przylepie (niem. Schertendorf) i Płotach (niem. Plothow).

Skradzione świeczniki ołtarzowe są zabytkami objętymi ochroną prawną z uwagi na fakt, iż  zostały wpisane do rejestru zabytków pod nr 206 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 12.10.1976 r.


Świeczniki zostały zgłoszone do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty:  11951). Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat obiektów proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

Bibliografia:
1.    Blunck E.,  Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg. Bd 6 T. 6 Kreis Crossen, Berlin 1921, s. 220; 
2.    Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege Thiemendorf, Altar, nr 3068;
3.    Jahrbuch des deutschen Adels. Erster Band. Bruer, Berlin 1896, s. 859-860;
4.    Kowalski S., Ciemnice – licharze, karta ewidencyjna, 1962; 
5.    Zdrenka J., Corpus Inscriptionum Poloniae T. X, z. 8, Powiat Krosno Odrzańskie (do 1815 roku), Toruń 2016 r., s. 45-46.
 

Kamila Domagalska

Zobacz również
Renesansowa misa chrzcielna
Pomiędzy 12.10.1976 r. a 21.05.2014 r. z kościoła filialnego...