A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Za...
Aktualności
31 październik 2021
Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

29 października 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, zorganizowano w Zielonej Górze kolejne, 14. Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków. Tematem przewodnim tegorocznych Spotkań były „Obiekty zniszczone i utracone. Dylematy przy odbudowie zabytków”. W auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się sesja naukowa, podczas której wysłuchano referatów: Pana Dominika Mączyńskiego pt. Autentyczność, odtwarzalność, odwracalność i akceptacja społeczna w konserwacji zabytków architektury, Pani dr Barbary Bielinis-Kopeć pt. Odbudowa zabytków na terenie województwa lubuskiego oraz Pani arch. krajobrazu Agnieszki Kochańskiej i Pana arch. Pawła Kochańskiego pt. Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zatoniu. Następnie uczestnicy pojechali do Zatonia, aby zapoznać się z efektami prac związanych z zabezpieczeniem ruin pałacu oraz rewaloryzacją parku pałacowego. Uczestnikami spotkań byli architekci, konserwatorzy i studenci architektury na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Organizatorami Spotkań byli: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również