A A A
Zabytki skradzione i zaginione
31 grudzień 2021
Późnorenesansowa żelazna krata

Rozmiar czcionki
A A A

Pomiędzy 02.07.1973 r. a 19.04.2010 r. z kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Chotków, w  pow. żagańskim, zaginęła krata  wpisana do Księgi B rejestru zabytków pod nr 92 poz. 14 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 02.07.1973 r.


Zaginęły trzy elementy późnorenesansowej  kraty, pierwotnie (zanim zmniejszono otwór) zamykającej wejście do dawnej kaplicy fundatorów, obecnie pełniącej funkcję zakrystii. Krata pochodziła z XVI/XVII w.  Przed zaginięciem przęsła kraty były przechowywane pod emporą muzyczną. Trzy prostokątne ramy kraty wykonane są z kutego płaskownika łączonego nitami. Każde z przęseł zakomponowane symetrycznie, złożone z dwóch kwater o kształcie zbliżonym do kwadratu, utworzonych z plecionki wykonanej z drutu okrągłego w przekroju. Pośrodku każdej kwatery drut układa się w rombową kratę, w narożach końce drutów są wolutowo zwinięte, zakończone motywem lancetowego pąka (liścia – w przęśle ukazanym na fotografii z 1964 roku element dolny po prawej stronie został zastąpiony wydłużonym wąsem w kształcie sprężyny), od którego odchodzą po cztery zwinięte spiralnie wąsy.   
Orientacyjne wymiary obiektu: wysokość ok. 178 cm, szerokość ok. 94 cm

Zabytek został zgłoszony do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty 11977). Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Chotków - kościół parafialny pw. Narodzenia NMP
Na podstawie wstępnych wyników przeprowadzonych badań konserwatorskich,...
Remont dachu kościoła w Chotkowie
W kościele w Chotkowie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny...
Badania wykopaliskowe na terenie wiejskiej siedziby rycerskiej w Chotkowie
W drugiej połowie sierpnia Muzeum Archeologiczne Środkowego...
Chotków - II etap remontu prac przy kościele parafialnym
Rozpoczęto II etap prac remontowych przy kościele  parafialnym...