A A A
Zabytki skradzione i zaginione
07 styczeń 2022
Renesansowa misa chrzcielna

Rozmiar czcionki
A A A

Pomiędzy 12.10.1976 r. a 21.05.2014 r. z kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w Ciemnicach, gm. Dąbie, pow. krośnieński,  zaginęła renesansowa misa chrzcielna  wpisana do Księgi B rejestru zabytków pod nr 206.
Cynowa misa chrzcielna została wykonana w  1582 r. przez konwisarza o inicjałach  F.J. działającego w  Krośnie Odrzańskim
Zaginiona misa  charakteryzuje się  okrągłym, płynnie przechodzącym w wysoki wrąb lustrem i ośmiobocznym, szerokim, płaskim kołnierzem. Krawędź kołnierza podkreślona wąską bordiurą dekorowaną ornamentem sznurowym o skośnym splocie, w narożach występują pojedyncze, okrągłe, gładkie guzy. Na kołnierzu, w rytej tablicy w kształcie prostokąta leżącego, dekorowanej po bokach parami wolut, podzielonej liniami na pięć wersów,  znajduje się napis fundacyjny.  Inskrypcja  głosi: „IACOP · SCHIEBERLI ·/HAT · DISES · ZIENER/BECKEN · IN · DIESEN ·/TAVFSTIEN · VERERET/Aᵒ · DOM 1582”. Litery ryte, kapitalne, język niemiecki. Na prawo od niej znajduje się napis odnoszący się zapewne do wagi i wartości przedmiotu „VI- PFVND · IM XXIIIIII silber”. Po przeciwległej stronie na kołnierzu wybite w poziomym rzędzie trzy znaki konwisarskie. Dwa razy wybity znak mistrzowski z inicjałami „F.J”. Wybity pośrodku (?) znak miejski Krosna Odrzańskiego przedstawia podwójną lilię heraldyczną w tarczy.
Zabytek został zgłoszony do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty 11952). Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Zaginięcie pary barokowych świeczników ołtarzowych
Przed dniem 21.05.2014 r. z kościoła filialnego pw. Wszystkich...