A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Remont konserwatorski kaplicy na terenie dawnego c...
Prace konserwatorskie
20 kwiecień 2022
Remont konserwatorski kaplicy na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie

Rozmiar czcionki
A A A

Zrealizowano remont konserwatorski pierwszej z kaplic dawnego cmentarza ewangelickiego pw. Św. Trójcy, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej, przy ul. 1 Maja w Kożuchowie, mieszczącym niezwykle bogaty zbiór płyt nagrobnych.
Dawny cmentarz św. Trójcy w Kożuchowie został założony w 1634 r. W przeszłości stanowił główną nekropolię miasta. Kompozycję cmentarza oparto na geometrycznym podziale, wyznaczonym przez aleje i boczne ścieżki. Kaplice grobowe powstały w XVII i XVIII w. z fundacji zamożnych rodzin protestanckich. Od lat 70. XX w. dawny cmentarz pełni funkcję lapidarium i mieści znakomity zbiór rzeźby nagrobnej.
Jest to pierwsza kaplica w zespole, która poddana została pracom. Wyremontowano uszkodzony, nieszczelny dach i elewacje, dotychczas pokryte cementowym tynkiem zastosowanym w trakcie powojennych napraw. Na podstawie reliktów oraz negatywów, które ukazały się po usunięciu wtórnego tynku, odtworzono detal architektoniczny. Odślepiono również wtórnie zamurowaną arkadę i odtworzono lukarnę w połaci dachu na podstawie ikonografii. Na elewacji zastosowano kolorystykę zgodną z rozpoznaną w trakcie badań konserwatorskich. W obecnej formie kaplica stanowić będzie miejsce bezpiecznej ekspozycji cennych zabytków ruchomych zgromadzonych w znacznej liczbie na obszarze lapidarium, które stopniowo poddawane są pracom konserwatorskim.
Na zlecenie Gminy Kożuchów opracowano kompleksowy projekt remontu konserwatorskiego wszystkich kaplic i muru lapidarium, poprzedzony szczegółową inwentaryzacją i badań architektonicznych. Zrealizowane prace stanowią początek wieloetapowej inwestycji, która pozwoli przywrócić walory temu niezwykłemu miejscu. Kożuchowskie lapidarium jako komponowany układ zespołu obiektów sztuki sepulkralnej, datowanej głównie na XVII i XVIII w., przedstawia wyjątkowe wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

 

Karolina Idryjan

Galeria
Zobacz również
Kożuchów - konferencja naukowa
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprasza na sesję...
 Remont kamienicy na narożniku ul. Kościelnej 2 i ul. Rynek 24 w Kożuchowie
W maju 2017 r. zakończono remont narożnej kamienicy przyrynkowej...
Szlak Michaela Willmanna - warsztaty w Kożuchowie
W ramach projektu Szlak Michaela Willmanna w dawnym księstwie...