A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Udział Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt...
Aktualności
12 kwiecień 2022
Udział Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Spotkaniu Zespołu ds. Wolontariatu i Społecznikostwa Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozmiar czcionki
A A A

Na zaproszenie Pana Wojciecha Jachimowicza Przewodniczącego Zespołu ds. Wolontariatu i Społecznikostwa Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 kwietnia 2022 r. Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawiła członkom Zespołu informację o działalności społecznikowskiej w województwie lubuskim na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego, przybliżając, na wybranych przykładach, przykłady i zakres tej działalności w regionie oraz współpracę urzędu konserwatorskiego ze społecznikami.
Rada Działalności Pożytku Publicznego, działająca przy Kancelarii Prezesa rady Ministrów, to organ opiniodawczo-doradczy oraz pomocniczy Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ustanowiony przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu, wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.


 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Remont młyna w Bogdańcu
Zabytkowy młyn w Bogdańcu jest w trakcie zakrojonych na szeroką...
Szprotawa - remont posadzki w farze
W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie wykonano...
Pałck remont dachu na kościele filialnym
We wrześniu zakończony został remont dachu kościoła filialnego...