A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Konferencja polskich i niemieckich konserwatorów z...
Aktualności
08 kwiecień 2022
Konferencja polskich i niemieckich konserwatorów zabytków w Warszawie.

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 4-6 kwietnia 2022 roku odbyła się konferencja, w której uczestniczyli wojewódzcy konserwatorzy zabytków i konserwatorzy z krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Poświęcona była problematyce odbudowy zabytków po II wojnie światowej w Polsce i Niemczech. Było to drugie wspólne spotkanie w tym gronie – po raz pierwszy polscy i niemieccy konserwatorzy zabytków spotkali się w 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą, co stanowiło inicjatywę konserwatora brandenburskiego i lubuskiego na kanwie długoletniej współpracy na pograniczu polsko-niemieckim.  Uczestnicy konferencji zapoznali się z realizacjami konserwatorskimi na terenie Mazowsza, zaś dzień plenarny spędzili na Zamku Królewskim w Warszawie, dzieląc się doświadczeniami związanymi z odbudową zabytków w polskich i niemieckich miastach, m.in. Warszawie, Berlinie, Poczdamie, Monachium, a także Krakowie, Gdański, Poznaniu, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Dolnym Śląsku oraz Pomorzu Zachodnim. Organizatorem konferencji był Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Celem tego spotkania w gronie ekspertów z obu krajów była integracja środowiska konserwatorskiego  i wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zabytków w Polsce i Niemczech. Konserwatorzy podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując wybrane przykłady, omawiając specyficzne dla poszczególnych regionów współczesne problemy ochrony zabytków.
To było wyjątkowe spotkanie, wypełnione bogatą treścią, które zaowocowało  wymianą doświadczeń oraz, co szczególnie ważne, podpisaniem wspólnej deklaracji wyrażającej sprzeciw polskich i niemieckich konserwatorów wobec  barbarzyństwa wojny na Ukrainie, która przynosi tragiczne skutki dla narodu i jego dziedzictwa kulturowego.

 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Ksiądz Olgierd Banaś uhonorowany Odznaką za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
Niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 13 września...
UWAGA! Nabór na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie
Na stronie internetowej  samorzad.gov.pl pojawiło się ogłoszenie...
Siedlisko - szkolenie pracowników WUOZ
W  dniu 24.05.2013  r. w  zamku...
Zaproszenie na spotkanie poświęcone zabytkowym parkom.
 Muzeum Ziemi Lubuskiej, Prezydent Miasta Zielona Góra...