A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Dotacje na lubuskie zabytki w 2022 r.
Aktualności
26 maj 2022
Dotacje na lubuskie zabytki w 2022 r.

Rozmiar czcionki
A A A

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 25 maja 2022 r. odbyło się podpisanie umów na prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie, które prowadzone będą z 2022 r. na terenie naszego województwa przy wsparciu finansowym z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki dotacjom na 2022 rok beneficjenci będą mogli wykonać kolejne prace w lubuskich zabytkach, a których większość stanowią kontynuacje podjętych w poprzednich latach prac. Pula środków do rozdzielenia wyniosła 432 000 zł. Dotacje przyznano 19 beneficjentom, część środków zostanie wykorzystana również na tzw. dotacje powykonawcze.
Uroczyste podpisanie umów odbyło się w obecności Pana Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego oraz Pani Olimpi Tomczyk-Iwko. Dotacje przyznano m.in. dla samorządów: Gminy Bytom Odrzański na kontynuację prac konserwatorsko-restauratorskich przy manierystycznym, kamiennym portalu wejścia głównego do ratusza w Bytomiu Odrzańskim, Gminy Kożuchów na kontynuację prac konserwatorskich przy barokowych płytach nagrobnych w lapidarium w Kożuchowie, Powiatu Nowosolskiego na remont elewacji ratusza – dawnego urzędu solnego w Nowej Soli oraz Gminy Skąpe na roboty budowlane zabezpieczające dawny kościół ewangelicki w Radoszynie. Wśród właścicieli prywatnych dotacje otrzymali m.in.: Fundacja Pałac Bojadła na prace przy kominku w pałacu w Bojadłach,  właściciel pałacu w Lipnej - na kontynuację remontu dachu pałacu,  właściciel willi w Koziczynie na remont dachu willi oraz właściciel dworu w Starej Jabłonie na przemurowanie kominów. Towarzystwo Przyjaciół Witnicy uzyskało dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obelisku ku czci księcia Henryka Pruskiego na terenie parku górnego w Dąbroszynie, a Stowarzyszenie Region Łużyce - na naprawę i wzmocnienie stropu belkowego Dworu Sołtysiego w Złotniku. Jak co roku dotacje przyznano na prace przy zabytkach sakralnych,  m.in.:  dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy płycie nagrobnej J. D. Wolframa i jego rodziny w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach, dla Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na prace remontowe w kruchcie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Chartowie, dla Parafii pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie na II etap prac przy barokowych Stacjach Drogi Krzyżowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie, dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Długoszynie na kolejny etap prac przy ławie proboszczowskiej w kościele w Drogominie, dla Parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewie na kolejny etap prac przy witrażach w tamtejszym kościele, dla Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chotkowie na naprawę pokrycia dachu oraz wzmocnienie sklepienia kościoła w Chotkowie, dla Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy  na prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromowanym, barokowym stropie plebanii w Brzeźnicy, a ponadto dla Parafii pw. św. Jadwigi  w Krośnie Odrzańskim na prace konserwatorskie przy stolarce okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim., dla Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Konradowie na ratunkowe prace konserwatorskie przy barokowym obrazie Ukrzyżowanie z ołtarza głównego w kościele pw. bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach, dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kijach na wykonanie posadzki w kościele w Kępsku, dla Parafii pw. Trójcy Św. w Niwicy na II etap prac konserwatorskie przy renesansowym pentaptyku w kościele w Niwicy oraz dla Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Miłakowie na prace konserwatorskie przy gotyckiej rzeźbie Madonny z Dzieciątkiem.
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Zaproszenie na spotkanie GORZOWSKIE PARKI
 Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w...