A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Prace remontowo-zabezpieczające w pałacu w Luboszy...
Prace konserwatorskie
31 marzec 2022
Prace remontowo-zabezpieczające w pałacu w Luboszycach

Rozmiar czcionki
A A A

Dnia 25.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w pałacu w Luboszycach, gm. Gubin, wpisanego  do rejestru zabytków pod nr 467, który znajduje się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przeprowadzone w zabytku prace były konsekwencją wydania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleceń pokontrolnych, które zostały zrealizowane przez KOWR. Prace polegały na zabezpieczeniu stolarki okiennej i drzwiowej pałacu poprzez jej oczyszczenie, pomalowanie lub zaimpregnowanie, uzupełnienie szklenia i kitów wraz z odtworzeniem obramowań okiennych i uzupełnieniem ubytków tynku w parapetach, wykonaniu miejscowych napraw elewacji poprzez uzupełnienie brakujących cegieł i ubytków tynków, przemurowaniu i otynkowaniu kominów, remoncie klatki schodowej w części wschodniej pałacu poprzez wzmocnienie zniszczonego podestu na piętrze wraz z wymianą deskowej podłogi oraz zabezpieczeniu tarasu od strony północnej oraz remoncie dachu. Prace wykonano na podstawie dokumentacji projektowej pn. Roboty budowlane polegające na remoncie, wzmocnieniu i zabezpieczeniu elementów pałacu w Luboszycach mgr inż. Janusz Laskowski grudzień 2019 r. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatorskim Pauliny Celeckiej, kierownikiem robót był Pan Józef Małczyński, a inspektorem nadzoru inwestorskiego Pan Jan Pakosz. Prace wykonał Pan Krzysztof Augustyniak - Firma Oliwbud.
Eklektyczna rezydencja w Luboszycach, wzniesiona w latach 1847–1860, zachowała się w pierwotnym kształcie, z detalem architektonicznym i układem wnętrz. Jest budowlą murowaną, na planie prostokąta z pseudoryzalitami, z wieżą od wschodu, piętrową, nakrytą dachem czterospadowym. Wieżę wieńczy krenelaż ze sterczynami w narożach. Dzięki przeprowadzonym pracom substancja pałacu została na tym etapie zabezpieczona, głównie przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, jednak zabytek potrzebuje dobrego gospodarza, który podejmie kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie.

 

Iwona Lewandowska

Galeria
Zobacz również
Luboszyce - wpis stodoły do rejestru zabytków
Do rejestru zabytków województwa lubuskiego wpisano...