A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestnicz...
Aktualności
23 wrzesień 2022
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestniczył w konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Rozmiar czcionki
A A A

Na zaproszenie Pana Marka Cebuli Prezesa Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w, zorganizowanym w dniach 20-22 września 2022 r. w Kołobrzegu, Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Bezpośrednie spotkanie z samorządowcami umożliwiło omówienie bieżących spraw oraz zasad dalszej współpracy. Pani Konserwator przypomniała o obowiązku założenia gminnej ewidencji, który nie został jeszcze zrealizowany przez wszystkie gminy oraz o prawnych konsekwencjach jej braku. Omówiła problemy związane z realizacją inwestycji, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, które w szczególności dotyczącą braków w projektach lub zawartych w nich rozwiązaniach, które nie powinny był stosowane w zabytkach, w szczególności w zakresie termomodernizacji. Przypomniała o  zaleceniach Generalnego Konserwatora Zabytków, skierowanych w 2018 r do wojewódzkich konserwatorów zabytków, w których wprost wskazano, że z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wykonanie izolacji termicznej na elewacji nie jest rozwiązaniem pożądanym, wnosząc o dobór metod dostosowanych do obiektów zabytkowych. Odniosła się także do dawnych cmentarzy, przypominając, że Istniejące w granicach cmentarzy groby to nie tylko nagrobki, ponieważ pod ziemią nadal spoczywają zmarli. W związku z tym należy z rozwagą podchodzić do wszelkich prac na terenie cmentarzy. Wskazała także na uwzględnienie ochrony starodrzewu w planowanych remontach dróg, którego zachowanie powinno być priorytetem. Zwróciła uwagę na to, że w ramach dobrych praktyk, na etapie przed projektowaniem i realizacją prac, należy rozpoznać zabytek pod kątem jego wartości i stanu zachowania, a następnie dokonać doboru metod i rozwiązań ograniczających do minimum ingerencję w oryginalną substancję. Na koniec w ramach dyskusji omówiono bieżące sprawy.

 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również