A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Konserwacja i restauracja płyty nagrobnej duchowne...
Prace konserwatorskie
04 grudzień 2022
Konserwacja i restauracja płyty nagrobnej duchownego protestanckiego w kościele w Wieprzycach

Rozmiar czcionki
A A A

W bieżącym roku ujawniono kamienną płytę nagrobną w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Wieprzycach (obecnie dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego). Tamtejsza świątynia została wzniesiona w 1833 roku w stylu klasycystycznym w miejscu wcześniejszej budowli sakralnej z okresu średniowiecza. W 1880 roku do korpusu po stronie zachodniej dodano neoromańską wieżę, gdzie w północnej ścianie kruchty wmurowano płytę nagrobną gorzowskiego diakona Godfryda Krügera (Godofredi Crugeri). Jak wynika z treści łacińskiej inskrypcji, duchowny żył w latach 1618-1667. Obiekt wzmiankowany był w okresie przedwojennym w inwentarzu zabytków powiatu gorzowskiego. W latach 60.XX wieku wykonano kartę ewidencyjną zabytku wraz z fotografią przechowywaną w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Niestety nie wskazano przy tym lokalizacji obiektu, dlatego też do niedawna płyta uchodziła za zaginioną. W rzeczywistości, jak się okazało, była zasłonięta przez tablicę ogłoszeń, która została zdemontowana w bieżącym roku. Proboszcz Parafii ks. Ireneusz Mastej podjął decyzję o konserwacji i restauracji zabytku. Płyta została oczyszczona z wtórnej warstwy malarskiej, wykonane zostały uzupełnienia ubytków a litery inskrypcji podmalowano i zgodnie z oryginalnym rozwiązaniem uczytelniono. Dodatkowo odtworzono w wyprawie tynkarskiej profilowaną ramę, znaną z fotografii z lat 60. XX wieku (później skutą w związku z umieszczeniem we wnętrzu tablicy ogłoszeń). Prace prowadził konserwator dzieł sztuki Piotr Maćko. Płyta stanowi cenny zabytek historyczny związany z dziejami Gorzowa i wartościowy element wystroju kościoła wieprzyckiego.           
 

Błażej Skaziński

Galeria
Zobacz również
Wręczenie nagród „Lubuskie Konserwacje 2023”
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków...
Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie w kościołach Dolnej Warty
W ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020...
Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Gorzowie Wlkp.
 Zapraszamy na Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni...