A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Podlegórz - zakonczenie remontu wieży kościoła
Prace konserwatorskie
31 grudzień 2022
Podlegórz - zakonczenie remontu wieży kościoła

Rozmiar czcionki
A A A

W grudniu 2022 r. zakończono remont wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu, przywracając ten cenny zabytek architektury sakralnej do dawnego stanu. W lipcu 2019 r. doszło do awarii budowlanej - część kamiennego lica wieży kościoła (od strony zachodniej) uległa odspojeniu. Spadające kamienie uszkodziły również dach kościoła pokryty łupkiem. Już w listopadzie 2019 r., po opracowaniu dokumentacji technicznej, Parafia w Smolnie Wielkim otrzymała pozwolenie na stabilizację i naprawę elewacji wieży oraz kamiennych szkarp, a także połaci dachu. W pierwszej kolejności zamontowano konstrukcję stalową zabezpieczając i stabilizując mury wieży i założono siatkę zabezpieczającą, aby ograniczyć dalsze ubytki w kamiennym licu. Prace te zakończono jeszcze w grudniu 2019 r. Zostały one wsparte finansowo przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wójta Gminy Trzebiechów. Następnie Parafia podjęła starania o pozyskanie środków umożliwiających odtworzenie kamiennego lica elewacji wieży, zakończone uzyskaniem w 2022 r. dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 160 tys. zł. Należy podkreślić, że w przywrócenie zabytku do dobrego stanu zaangażowała się również lokalna społeczność, wspierając finansowo remont świątyni. W grudniu 2022 r. zakończono prace i dokonano ich odbioru. Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu wzniesiony został w stylu neoromańskim w 1876 roku. Jest to budowla jednonawowa z wyodrębnionym prezbiterium na planie czworoboku, z górującą nad nią wieżą. Jej elewacje opracowane są w łamanym kamieniu, wzbogacone detalem architektonicznym z piaskowca, z którego wykonano neoromański portal i rozetę oraz obramienia zamkniętych półkoliście okien. Nad korpusem nawowy wykonano dwuspadowy dach pokryty łupkiem. Świątynia malowniczo położona jest nad brzegiem Odry, stanowiąc ważny element krajobrazu kulturowego.

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria