A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Spotkanie dotyczące problematyki zabezpieczenia i ...
Aktualności
17 luty 2023
Spotkanie dotyczące problematyki zabezpieczenia i udostępniania obiektów militarnych w kontekście Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 16.02.2023 r. odbyło się spotkanie dotyczące problematyki zabezpieczenia i udostępniania obiektów militarnych w kontekście Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Zorganizowane zostało  przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele  nadleśnictw, na terenie których zlokalizowane są obiekty MRU i nadleśnictw z województwa zachodniopomorskiego, a ponadto samorządowcy, muzealnicy, społecznicy, miłośnicy fortyfikacji i naukowcy rożnych dziedzin.  Dyskutowano m.in. o sposobach zabezpieczenia zabytków tego typu, ich udostępnianiu oraz popularyzacji. Na zakończenie ustalono, iż kontynuowane będą rozmowy i konsultacje w szerokim gronie zainteresowanych. Będą się one koncentrować na sposobach zabezpieczania i możliwościach udostępniania zabytków, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, w celu wypracowania zasad postępowania z takimi obiektami na naszym terenie.

Anna Balcerowiak

Galeria
Zobacz również
Wizyta J.E. Ks. Bp Dr. Stefana Regmunta w WUOZ w Zielonej Górze.
W dniu 11 kwietnia 2011 r. w ramach wizytacji kanonicznej w Parafii...
Otwarcie dawnych Zakładów Włókienniczych „Polska Wełna”
W dn. 17 września 2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie dawnych...
Wieczór Mistrzów i Winnic
W wyjątkowy sposób uhonorowano byłych wojewódzkich konserwatorów...
Zaproszenie na obchody „60-lat służby ochrony zabytków na Ziemi Lubuskiej"
Zapraszamy na obchody „60-lat służby ochrony zabytków...