A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Do rejestru zabytków wpisano dwie renesansowe płyt...
Aktualności
27 luty 2023
Do rejestru zabytków wpisano dwie renesansowe płyty nagrobne odnalezione podczas remontu kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim

Rozmiar czcionki
A A A

Do rejestru zabytków wpisano dwie renesansowe płyty nagrobne odnalezione podczas remontu kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - Barbary Reichenau z domu Naumann (in. Neumann) zm. w 1559 r. i Cathariny Hildesheim z domu Naumann zm. w 1589 r. Zabytki te zostały zatynkowane podczas remontu świątyni po 1945 r. Nie zachowały się ich fotografie. Natrafiono na nie niespodziewanie w 2019 r. podczas badań konserwatorskich towarzyszącym pracom remontowym.

Barbara i Catharina były córkami Anny von Sack (zm. 1545) i Franza von Neumann (ok. 1495-1568), który był m.in. burmistrzem Krosna Odrzańskiego i komandorem joannitów w Świdwinie (woj. zachodniopomorskie). Odnalezione nagrobki opisano w „Die  Kunstdenkmäler des Kreises Crossen” z 1921 r.

Niewielka tablica z inskrypcją upamiętniającą Barbarę Naumann zm. 1559 r. została odkryta niemal w całości, co pozwoliło na odczytanie tekstu. Zatynkowana pozostaje główna partia pomnika z przedstawieniem Zmarłej klęczącej pod krucyfiksem. Znajdująca się naprzeciwko, w ościeżu południowym wejścia głównego, płyta Cathariny zm. 1589 r. w dolnej partii dekorowana jest, odsłoniętym obecnie częściowo, płaskorzeźbionym herbem rodziny von Neumann (Naumann). Niewielkie fragmenty odsłoniętego tekstu udało się dopasować do tekstu inskrypcji płyty nagrobnej Cathariny Hildesheim z domu von Naumann (Neumann) podanego przez J. Zdrenkę w „Corpus Inscriptionum Poloniae” t. X z. 8. „Powiat Krosno Odrzańskie (do 1815 r.)” wyd. w 2016 r., cytowanego za manuskryptem Johanna Christiana Beckmanna (1641-1717) „Chürmarkische Landesbeschreibung, Das VI Buch: Von den Herrschaftenund Stäten, so aus Niederlausitz und Schlesien, der Mark einverleibet sein. Das 1. Capitel: Von dem Hertzogtum und stat Kroβen”, przechowywanym w Brandenburgisches Landeshauptarchiv w Poczdamie.

Oba zabytki są obecnie najstarszymi obiektami sepulkralnymi w krośnieńskiej farze. Należy mieć nadzieję, że w przyszłości, podczas prac konserwatorskich zostaną one odsłonięte w całości, a uszkodzenia dekoracji nie będą zbyt duże. Być może podczas kolejnych badań konserwatorskich uda się również odnaleźć dwa inne zaginione obiekty opisane w „Die  Kunstdenkmäler des Kreises Crossen”: płytę inskrypcyjną upamiętniająca Melchiora Tielisch dawnego burmistrza Jeleniej Góry, zm. 1641, eksponowaną na ścianie południowej (niestety nie wskazano, w której dokładnie partii kościoła), oraz, na ścianie zachodniej, fragment nagrobka NN kobiety.
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Lubuskie Spotkania z Zabytkami na zamku w Krośnie Odrzańskim
W dniu 7 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00  na zamku w Krośnie...
Badania archeologiczne w Krośnie Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim, na terenie parkingu przy PKS, trwają...
Zabezpieczenie i naprawa murów miejskich w Krośnie Odrzańskim- I etap
Ukończono prace w obrębie zachodniego odcinka zabytkowych murów...
Krosno Odrz. - odkrycie zabytkowej łodzi rybackiej
Pod koniec sierpnia 2012 r., Lubuski Wojewódzki Konserwator...