A A A
Strona główna / Zabytki / Przestępstwa przeciwko zabytkom / Zabytki skradzione i zaginione / Rzeźba św. Jerzego z pentaptyku Matki Bożej, św. A...
Zabytki skradzione i zaginione
21 marzec 2023
Rzeźba św. Jerzego z pentaptyku Matki Bożej, św. Augustyna i św. Andrzeja

Rozmiar czcionki
A A A

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół  parafialny pw. św. Michała Archanioła w miejscowości Witoszyn, gm. Wymiarki, pow. żagański


Autor / warsztat: Warsztat Mistrza Poliptyku z Gościszowic


Czas powstania: 1517 r.  


Materiał / technika: drewno malowane, złocone


Wymiary: wysokość około 64,5 cm


Opis:  

Rzeźba św. Jerzego  została ukradziona z dolnej kwatery prawego skrzydła ołtarza. Rzeźba opracowana z trzech stron. Święty odziany w zbroję  stoi na smoku, i pochylając się, przebija włócznią jego otwartą paszczę.   Twarz świętego  okolona długimi, sięgającymi do ramion kręconymi włosami, nad czołem grzywka złożona z  4 pukli. Karnacja postaci cielista z  podbarwionymi karminem policzkami. Włosy brązowe.  Zbroja srebrzona.


Nr rejestru zabytków: Księga B rejestru zabytków nr 10 poz. 1


Bibliografia:  Drążkowski R., Witoszyn. Ołtarz Marii Panny. Dokumentacja konserwatorska ołtarza,  1987, mps w Archiwum WUOZ w Zielonej Górze.
Hoffmann H. , Die katholischen Kirchen des Altkreises Sagan, Wrocław 1939, s. 95
Hryburska (?), Witoszyn Dolny, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła – Tryptyk – awers - rzeźba, karta ewidencyjna zabytku, 1965.
Markowski D., Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich oraz analiza badawcza i stylistyczna gotyckiego ołtarza głównego, Bydgoszcz 2003, mps w Archiwum WUOZ w Zielonej Górze.
Patała A., Obcy i nieuchwytni. Aktywność pracowni Wilhelma Kalteysena von Oche, Mistrza  Lat 1486-1487 i Mistrza Poliptyku z Gościszowic [w:] Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku, Wrocław 2018.   
Zdrenka J., Corpus Inscriptionum Poloniae T.X z. 13 Powiat żagański, Toruń 2019, s. 66-67.  
Ziomecka A, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku [w:] Roczniki Sztuki Śląskiej t. 10, 1976,  s. 93, fot. 24.


Okoliczności  kradzieży / zaginięcia:
Kradzież z włamaniem -  sprawcy wyważyli łomem drzwi wejściowe.  Skradziono 7 rzeźb. W dniu 1.11.2002 r. odzyskano  skradzioną rzeźbę św. Anny Samotrzeć. Pozostałe obiekty  są nadal poszukiwane.


Data utraty: 19/20.01.1998 r.


Nr karty w Krajowym wykazie zabytków skradzionych…:  2665 (PC00335)


Uwagi:  Obecnie w ołtarzu znajduje się kopia rzeźby św. Jerzego  wykonana przez R. Drążkowskiego przed 2003 r. Rzeźba różni się szczegółami od oryginału.


W 1909 r. ołtarz odnowiony przez malarza Bäckera i rzeźbiarza Bemstena,  przeniesiony został  z kościoła w Lutynce do kościoła w Witoszynie Dolnym.  Podczas  renowacji dodano zwieńczenie z figurą św. Michała Archanioła i nieruchome, malowane skrzydła zewnętrzne (przekształcając tryptyk w pentaptyk) cokół, tabernakulum i rzeźbiarską dekorację antepedium.  H. Hoffmann, następnie  A. Ziomecka  i kolejni badacze odczytali  datę na skrzydle z przedstawieniem św. Rocha jako 1512,  z kolei D. Markowski, a  po nim A. Patała i J. Zdrenka – 1517.


Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również