A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Spotkanie w sprawie prac konserwatorskich przy go...
Prace konserwatorskie
31 marzec 2023
Spotkanie w sprawie prac konserwatorskich przy gotyckiej Piecie z kościoła parafialnego w Nowym Miasteczku

Rozmiar czcionki
A A A

W 2023 r., po wielu latach odnaleziona została gotycka Pietà należąca do wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. Z uwagi na fakt, iż od lat obiektu nie było w kościele, a kolejne zapytania kierowane zarówno do właściciela, jak i do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz kwerenda w dokumentach archiwalnych dotyczących zabytków ruchomych,  nie pozwoliły na ustalenie miejsca jego  przechowywania, został on, jako zaginiony,  w 2020 r. zgłoszony do Krajowego wykazu zabytków skradzionych ... Pod koniec 2022 r. podczas kwerendy archiwalnej przypadkiem natrafiono na pisma, z których w jednym wspomniano o konserwacji Piety prowadzonej we Wrocławiu (1964 r.), a w drugim - o konserwacji na ASP w Krakowie. Na początku 2023 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił z zapytaniem o zaginioną rzeźbę do Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie. Dzięki życzliwemu podejściu Dziekana dr. hab. Jarosława Adamowicza prof. ASP sprawa znalazła szczęśliwy finał i poszukiwana, gotycka rzeźba  została odnaleziona.


W dniu 08.03.2023 r.  na Wydziale Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie dalszych działań przy zabytku. Rzeźba  została oddana do konserwacji  w październiku 1966 r. (po tym jak wykonano przy niej niefachowe prace restauratorskie) i od tego czasu dwukrotnie była poddawana częściowym zabiegom konserwatorskim w ramach zajęć dydaktycznych, wykonano wtedy również badania stratygraficzne, a także usunięto wcześniejsze przemalowania. Wszystkie działania zostały zadokumentowane. Stan obiektu jest obecnie stabilny, a efektem dotychczasowych prac jest konserwacja zachowawcza, zabezpieczająca zabytek i zachowująca najstarsze warstwy polichromii.

 
Z uwagi na fakt, iż obiekt wymaga obecnie kolejnych badań konserwatorskich (realizowanych nowoczesnymi metodami) oraz przywrócenia estetyki zbliżonej do historycznej, co pozwoli na użytkowanie zabytku do celów kultu religijnego,  komisja konserwatorska zdecydowała, iż obiekt pozostanie na ASP w Krakowie, gdzie zostanie poddany badaniom i pracom konserwatorskim w ramach pracy dyplomowej. Prace i badania zostaną rozpoczęte w następnym roku akademickim (od lutego 2024 r.) i zostaną zakończone w październiku 2025 r.  
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Nowe Miasteczko - rewitalizacja Starego Miasta
Zakończono II i III etap prac związanych z rewitalizacją starówki...
Odnalezienie zaginionej gotyckiej Piety
Po wielu latach odnaleziona została gotycka Pietà należąca...
Nowe Miasteczko - wymiana nawierzchni rynku
W Nowym Miasteczku trwają prace związane z wymianą nawierzchni...
Nowe Miasteczko – badania w kościele pw. św. Marii Magdaleny
W maju i czerwcu 2009 r. przeprowadzone zostały prace sondażowo-badawcze...