A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Żagani...
Aktualności
29 maj 2023
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Żaganiu

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 27 maja 2023 r.  w Żaganiu gościł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. Piotr Gliński, który dokonał uroczystego otwarcia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Żaganiu, co powiązane zostało z jubileuszem szkoły. W trakcie uroczystości swoje talenty zaprezentowali uczniowie szkoły, wręczono również odznaczenia kadrze nauczycielskiej. W latach 2014 - 2021 w zespole dawnego Szpitala św. Doroty, zaadaptowanym na cele dydaktyczne, przeprowadzono kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie i modernizacyjne. Zrealizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego inwestycja, to jedno z największych w województwie lubuskim przedsięwzięć dotyczących obiektów zabytkowych, której koszt przekroczył 34 mln. zł. W jej trakcie wykonano remont konserwatorski neogotyckiego budynku dawnego szpitala, tzw. domu sióstr oraz budynku portierni przy bramie wjazdowej, zagospodarowano również teren założenia. Dzięki przeprowadzonym badaniom konserwatorskich, pod wieloma warstwami późniejszych przemalowań, odkryto pierwotne polichromie ścienne, zdobiące wnętrza szpitala i domu sióstr oraz mazerunki dekorujące bogato rzeźbioną, neogotycką stolarkę drzwiową. Poddano je kompleksowym pracom konserwatorsko-restauratorskim wraz z pozostałymi elementami historycznego wystroju i wyposażenia. Dzięki przeprowadzonej, zgodnie z zasadami konserwatorskimi, inwestycji utrwalono historyczną substancję zabytków, chroniąc artystyczne, historyczne i naukowe wartości zespołu. Wprowadzenie nowej, właściwej dla zabytków funkcji, umożliwiło ponowne zagospodarowanie cennego, historycznego zespołu, który, dzięki kompleksowym działaniom remontowo-konserwatorskim odzyskał dawną świetność. Na zakończenie swojej wizyty w Żaganiu Pan Minister odwiedził jeszcze dawne opactwo kanoników regularnych reguły św. Augustyna, w którym również prowadzone są, zakrojone na szeroką skalę, prace remontowo-konserwatorskie, wpisując się do księgi pamiątkowej w bibliotece klasztornej.

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
ŻAGAŃ - naprawa ceglanego ogrodzenia zespołu szpitalno - kościelnego przy ul. Szprotawskiej
Rozpoczęto prace związane z naprawą części ceglanego ogrodzenia...
Adaptacja zespołu szpitalnego św. Doroty w Żaganiu
Przeprowadzone w latach 2015 - 2021 kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie...
Żagań - remont dachu Domku Portiera
Zakończono remont dachu tzw. Domku Portiera przy ul. Szprotawskiej...