A A A
Zabytki skradzione i zaginione
24 lipiec 2023
Pięć barokowych obrazów pasyjnych

Rozmiar czcionki
A A A

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: poaugustiański zespół klasztorny w miejscowości Żagań, gm. Żagań o statusie miejskim, pow. żagański

Autor / warsztat: warsztat śląski

Czas powstania: XVIII w.  

Materiał / technika: olej na desce

Wymiary: średnica około 44 cm

Opis:  
Zaginione, barokowe obrazy pasyjne (na karcie ewidencyjnej określone jako stacje Drogi Krzyżowej) pierwotnie stanowiły zapewne element wystroju niezachowanego ołtarza różańcowego. W 1964 r. w dawnym klasztorze poaugustiańskim w Żaganiu, w pomieszczeniach na I piętrze, znajdowało się 5 takich obrazów:  „Biczowanie Chrystusa”, „Cierniem Koronowanie” („Ecce Homo”?), „Upadek pod Krzyżem”, „Św. Weronika z chustą”,  „Przybicie do krzyża”.

Zaginione obrazy miały kształt koła. Przedstawienia pasyjne wykonane w technice olejnej na desce ujęte były w snycerskie ramy  w formie pełnoplastycznych płatków róż, od wewnętrznej strony podkreślone półwałkiem z nacięciami (plecionką?). 

I.    Obraz „Biczowanie Chrystusa” – w centralnej partii ukazany Chrystus odziany jedynie w perizonium. Postać ukazana en trois quarts jako stojąca w kontrapoście,  ma głowę opuszczoną na lewe ramię, ręce przywiązane do stojącego z tyłu słupa. Po bokach postaci w dynamicznych pozach ukazane postaci dwóch oprawców biczujących Chrystusa. 

II.    Obraz  „Cierniem Koronowanie” („Ecce Homo”?) -  w centralnej partii, u szczytu schodów, na tle portalu ukazany Chrystus w koronie cierniowej, odziany w perizonium i płaszcz, którego poły są podtrzymywane przez postaci stojące po bokach. Stojący w kontrapoście Chrystus ma głowę opuszczoną na piersi, w skrępowanych rękach trzyma trzcinę. Za Chrystusem widoczne postaci oprawców.

Pozostałe obrazy („Upadek pod Krzyżem”, „Św. Weronika z chustą”,  „Przybicie do krzyża”) były podobnie zakomponowane, ujęte w identycznie ukształtowane ramy.
 

Nr rejestru zabytków: Zaginione obrazy pasyjne są ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych.  Ponadto, znajdujący się w Żaganiu kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej  Maryi Panny i przylegający klasztor wraz z całym wyposażeniem wewnętrznym są wpisane do rejestru zabytków  pod nr L-99/A poz. 1 (daw. 30) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z  dnia 12.06.1953 r.  
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 54,  poz. 280)  „Żagań – poaugustiański zespół klasztorny” został uznany za pomnik historii. Celem ochrony ww. pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości kulturowe, artystyczne, historyczne, materialne i niematerialne jednego z najcenniejszych gotycko-barokowych zespołów klasztornych historycznego Śląska, czołowego ośrodka religijnego i naukowego w regionie.

Bibliografia:  
Żagań, klasztor poaugustiański – Droga Krzyżowa (część), karta ewidencyjna zabytku, 1964.

Okoliczności  kradzieży / zaginięcia: nieustalone

Data utraty: pomiędzy  30.07.1964 r. a  18.07.2021 r.

Nr karty w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem:  12032

 

Osoby posiadające informacje na temat skradzionych obiektów proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również