A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Spotkanie polskich i niemieckich konserwatorów zab...
Aktualności
22 czerwiec 2023
Spotkanie polskich i niemieckich konserwatorów zabytków w ramach dorocznej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Krajów Związkowych Niemiec.

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 19-21 czerwca 2023 roku w Saarbrücken konserwatorzy zabytków z Polski uczestniczyli w dorocznej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Krajów Związkowych Niemiec. Tematem tegorocznej konferencji były zmiany klimatyczne i zabytki industrialne w kontekście wyzwań stojących przed kulturą przemysłową. Po obradach plenarnych, drugi dzień pobytu upłynął na zwiedzaniu "Parku leśnego Karlsberg", jednego z największych zespołów rezydencjonalnych doby baroku w tej części Europy, zniszczonego w trakcie rewolucji francuskiej. Relikty ogromnego założenia widoczne są na zalesionym obecnie terenie, poddawane badaniom i uczytelniane. Tu ochrona konserwatorska styka się z ochroną przyrody i wymaga uniwersalnego podejście. Następnie spotkaliśmy się w ramach sekcji polsko-niemieckiej, aby omówić zagadnienia związane z ochroną zabytków industrialnych na wybranych przykładach m.in. projektu realizowanego przez kolegów z urzędów konserwatorskich na terenie wschodnich Niemiec oraz prezentacji dziedzictwa techniki na Śląsku. Na zakończenie Pan dr Markus Harzenetter przewodniczący stowarzyszenia konserwatorów krajów związkowych Niemiec podziękował za kolejne spotkanie we wspólny gronie polskich i niemieckich konserwatorów, przypominając Pana prof. Andrzeja Tomaszewskiego, który przed laty pielęgnował te kontakty. W ostatnim dniu pobytu udaliśmy się do Völklingen, gdzie znajduje się huta żelaza wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, którą mieliśmy okazję zwiedzać, zapoznając się z problematyką ochrony i zagospodarowania zabytku techniki o tej skali. Konferencja była okazją dla wymiany doświadczeń i dała możliwość zapoznania się z interesującymi zabytkami, zasadami ich ochrony, ekspozycji i użytkowania.
Współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi konserwatorami zabytków sięga lat 90 XX wieku. Jednym z jej efektów był wpis parku Mużakowskiego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Postacią, która przez lata łączyła oba kraje na polu ochrony i konserwacji zabytków był  Pan prof. Andrzej Tomaszewski, który uczestniczył w konferencjach konserwatorów w Niemczech. Na pograniczu województwa lubuskiego i Brandenburgii bliższe kontakty nawiązano po 2005 roku, m.in. na kanwie wymiany doświadczeń przy odbudowie zabytków sakralnych zniszczonych w trakcie II wojny światowej i innych. Ich efektem było pierwsze spotkanie wojewódzkich konserwatorów zabytków i konserwatorów z krajów związkowych Niemiec zorganizowane w Kostrzynie nad Odrą w 2015 r. Jego inicjatorami byli Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Pan dr Thomas Drachenberg Konserwator Zabytków Brandenburgii. W kolejnych latach odbywały się spotkania w Polsce i Niemczech, które chcemy kontynuować, skupiając się na szerokim kontekście dziedzictwa kulturowego w aspekcie zmian klimatu, restrukturyzacji, partycypacji społecznej i innych.
 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Kożuchów - konferencja naukowa
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej  zaprasza...
Dwór w Miodnicy, gm. Żagań
Dwór w Miodnicy, gm. Żagań, został wystawiony...
Konserwacja zabytkowego wagonu towarowego.
Niebawem zakończone zostaną prace związane z konserwacją...
zabezpieczenie i odbudowa bastei przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie
 Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu i odbudowie...