A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Konserwacja i restauracja wypraw tynkarskich i pol...
Prace konserwatorskie
31 lipiec 2023
Konserwacja i restauracja wypraw tynkarskich i polichromii w kościele w Wawrowie

Rozmiar czcionki
A A A

W kościele parafialnym w Wawrowie trwają prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na odsłonięciu oraz utrwaleniu średniowiecznych wypraw tynkarskich i warstw malarskich. W poprzednim etapie odsłonięto na ścianie wschodniej oryginalne tynki oraz poddano konserwacji i restauracji malowidło z przedstawieniem św. Jerzego walczącego ze smokiem wraz z elementami dekoracyjnymi, w tym fragmentem kompozycji z motywem rybiego pęcherza. W bieżącym etapie odsłonięto fragment wypraw na ścianie południowej przy narożniku południowo-zachodnim (w narożniku znajdował się wtórnie wprowadzony komin, z czym związane było kompletne zniszczenie historycznych wypraw). W trakcie prac na krótkim odcinku ściany południowej ujawniono wyprawy i znaczne fragmenty malowideł: Zmartwychwstanie i Męczeństwo św. Wawrzyńca oraz u dołu motyw Zacheusza. Jak się okazało, oryginalne tynki pokryte były nasiekami, z mniejszymi lub większymi ubytkami w strukturze wypraw. W trakcie prac tynki zostały oczyszczone, zdezynfekowane i uzupełnione zaprawą wapienną analogiczną do oryginalnej. W dalszej kolejności malowidła delikatnie oczyszczono, a także wysycono i wypunktowano, odzyskując w efekcie oryginalny wygląd zachowanych polichromii. Kościół w Wawrowie to budowla wzniesiona w okresie późnego średniowiecza jako murowana z nieobrobionych kamieni polnych, założona na planie wydłużonego prostokąta. Malowidła zostały wykonane w technice tempery na tynku, zapewne w trakcie ostatniego etapu budowy świątyni. Na podstawie cech stylistycznych można je datować na przełom XV i XVI wieku.             
 

Błażej Skaziński

Galeria