A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Szkolenie dla księży proboszczów z Diecezji Zielon...
Aktualności
21 październik 2023
Szkolenie dla księży proboszczów z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 20 października 2023 r. w pocysterskim zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu przeprowadzone zostało szkolenie dla księży proboszczów z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dotyczące prac remontowo-konserwatorskich realizowanych w ramach środków publicznych (Polski  Ład).  
Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuska Wojewódzka Konserwatora Zabytków przedstawiła uwarunkowania dotyczące przygotowania i realizacji prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych na przykładzie działań przeprowadzonych w woj. lubuskim w ciągu ostatnich lat. Następnie Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Kamila Domagalska omówiła rolę służb konserwatorskich w realizacji zadań dotowanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków,  zaprezentowała katalog nakładów koniecznych na prowadzenie dotowanych prac i niezbędne procedury, a także omówiła na kilku przykładach zasady prowadzenia i kolejność prac przy zabytkach ruchomych oraz wskazała na potrzebę ochrony zabytków ruchomych podczas robót budowlanych prowadzonych w kościołach. Szkolenie zakończyło wystąpienie Księdza Piotra Kamińskiego  Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, który przekazał szczegółowe informacje uzyskane od koordynatora regionalnego  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  Pod koniec szkolenia, w obecności Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków serdecznie podziękowała Księdzu Wojciechowi Ratajewskiemu Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku za jego olbrzymie zaangażowanie i determinację, dzięki którym  została odzyskana gotycka predella z przedstawieniem Kolegium Apostolskiego wykonana w 1491 r. przez Mistrza Poliptyku z Gościszowic.   Szkolenie zakończyła żywa dyskusja.


 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Brązowy medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” dla Pana Marcina Kozarzewskiego.
Pan Marcin Kozarzewski został odznaczony brązowym medalem Zasłużony...
Gościkowo-Paradyż - zakończenie prac przy ołtarzu głównym
Zakończono trwające od kilku lat prace konserwatorskie i restauratorskie...
Komisja konserwatorska w kościele w Paradyżu
W kościele dawnego opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu...