A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorski...
Prace konserwatorskie
31 grudzień 2023
Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Rozmiar czcionki
A A A

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i Gminy Szprotawy prace objęły ceglane mury, portal wejścia głównego wraz z zabytkową, dwudrzwiową stolarką oraz wnętrze. Największe zniszczenia, spowodowane zasoleniem i okresowym zawilgoceniem, występowały w obrębie strefy cokołowej zachodniej elewacji kruchty oraz w obrębie portalu, a także we wnętrzu, na ścianach północnej i południowej. W partii cokołowej występowały znaczne ubytki spoin, cegły i tynku. W obrębie wszystkich elewacji kruchty widoczne były wtórne, cementowe spoiny oraz rozwarstwianie się murów w strefie cokołowej ściany zachodniej.

Po przebadaniu wszystkich elementów usunięto wtórne, cementowe spoiny i zerodowane cegły.  Elewacje oczyszczono przy pomocy wody i pary wodnej pod ciśnieniem, a następnie metodą laserową. Stolarce drzwiowej przywrócono pierwotny wygląd poprzez oczyszczenie powierzchni z późniejszych warstw farb olejnych. We wnętrzu kruchty, którą przed kilku laty poddano badaniom konserwatorskim, cementowe tynki dolnych partii ścian zastąpiono tynkami renowacyjnymi oraz odtworzono historyczną kolorystykę ścian i sklepienia.

W kolejnym etapie odtworzone zostaną witrażowe szklenia okien i nadświetla drzwi. W centralnej niszy umieszczona zostanie kopia figury św. Jana Nepomucena. Oryginalna rzeźba po konserwacji eksponowana będzie we wnętrzu kościoła.

Agnieszka Kirkor - Skowron

Galeria
Zobacz również
Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie
Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie...
Szprotawa - badania archeologiczne
W dniach 10.04 – 22.04.2014 r., przeprowadzono ratownicze...
Szprotawa - kolejny etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym
Rozpoczęto prace przy konserwacji i restauracji szafy ołtarza...