A A A
Strona główna / Zabytki / Przestępstwa przeciwko zabytkom / Zabytki skradzione i zaginione / Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych...
Zabytki skradzione i zaginione
21 styczeń 2024
Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Rozmiar czcionki
A A A

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie

Autor / warsztat: warsztat śląski

Czas powstania: XVII/XVIII w. 

Materiał / technika: cyna, techniki konwisarskie

Wymiary: świeczniki duże - wysokość około 55 cm, szerokość około 18 cm;
                   świeczniki małe - wysokość około 46 cm, szerokość około 15 cm

Opis:  
Komplet 6 świeczników ołtarzowych złożony z 4 dużych i 2 mniejszych świeczników. Świeczniki stojące, jednoświecowe, złożone z cokołu, trzonu, profitki i kolca. Podstawa lichtarza trójboczna wsparta na trzech kulach. Krawędzie cokołu stanowią płaskie, esowato wygięte woluty. Boki podstawy wklęsłe, gładkie, zakończone u dołu trójlistnie. Na  jednym z boków stopy grawerowana, otoczona wieńcem, łacińska inskrypcja treści: „ECCLA / WINDISCH / BORAVIENSIS” (ukośniki oznaczają kolejny wers tekstu; niem. Windischborau / Windisch Borau – pol. Borów Polski). Brak informacji o ewentualnej dekoracji pozostałych boków podstawy, czy znakach konwisarskich. Trzon świecznika smukły, wieloczłonowy, wsparty na gładkim trójkątnym cokoliku o wklęsłych bokach i okrągłej bazie, złożony z gruszkowatego nodusa i  balasu rozdzielonych pierścieniem.  Między  cokolikiem stopy a trzonem umieszczony talerzyk o wywiniętym do góry brzegu, nieco mniejszy od okrągłej profitki, która również ma brzegi  wywinięte ku górze. Kolec świecznika w kształcie stożka.

Nr rejestru zabytków: 6 świeczników ołtarzowych należących do kompletu złożonego z 4 świeczników dużych i 2 mniejszych świeczników, jest ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Spośród nich, 5 świeczników należących do kompletu zostało wpisanych do Księgi B rejestru zabytków pod nr 33 poz. 35

Bibliografia:  
Puget W., Lichtarze - Borów Polski, karta ewidencyjna, 1967

Okoliczności  kradzieży / zaginięcia: brak informacji

Data utraty: 1 świecznik ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków zaginął pomiędzy 30.10.1967, a 19.11.1970 r. Z kolei 5 świeczników wpisanych do rejestru zabytków zaginęło pomiędzy 19.11.1970 r., a ok. 31.12.1975 r.
 

Nr karty w Krajowym wykazie zabytków skradzionych…:   12101
 
Osoby posiadające informacje na temat skradzionych obiektów proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Obraz Chrystus błogosławiący
Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół  filialny...
Obraz Matka Boża Bolesna
Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół  filialny...