A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Zaproszenie na webinarium "Szlaki. Sieci. Połączen...
Planowane wydarzenia
08 luty 2024
Zaproszenie na webinarium "Szlaki. Sieci. Połączenia. Europejskie Dni Dziedzictwa 2024 r."

Rozmiar czcionki
A A A

Zapraszamy na webinarium Szlaki. Sieci. Połączenia. Europejskie Dni Dziedzictwa 2024 r., które odbędzie się 8 lutego, w godz. 10.00 – 12.00. Zaproszenie skierowane jest do organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa, ale także do tych, którzy chcieliby dołączyć do ogólnopolskiego święta zabytków. W trakcie webinarium poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. bieżących spraw organizacyjnych, hasła EDD 2024, informacji o wybranych szlakach. Zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji. Z pewnością będzie to cenne doświadczenie dla wszystkich zainteresowanych.  W załączeniu program webinarium.

Link do spotkania jest bez wcześniejszej rejestracji!
Link do webinarium: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYzYzVhYzYtNDIyYy00MWQzLTgyY2EtOWNhMzdiZWM2NTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22263a2be6-39c0-4c4d-9b57-59437c69146e%22%2c%22Oid%22%3a%22ae387667-f984-4d6e-a274-ef2fa6c94641%22%7d
Polecamy film o szlakach kulturowych: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6xElHyzuLA8
Dodatkowo przesyła link do angielskojęzycznej broszury Rady Europy: https://www.europeanheritagedays.com/sites/default/files/2024-01/Heritage%20of%20Routes%20Networks%20and%20Connections%20-%20European%20Heritage%20Days%202024_0.pdf
Link do strony internetowej: https://edd.nid.pl/aktualnosci/szlaki-sieci-polaczenia-europejskie-inspiracje-na-kolejna-edycje-edd/
Koordynatorem EDD w województwie lubuskim jest Pani Marta Małkus Stowarzyszenie Czas A.R.T. https://www.facebook.com/EDDwLubuskiem
 

Marta Małkus Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Galeria
Zobacz również
Seminarium na temat pozyskiwania środków na renowację zabytków
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Starosta Zielonogórski...
Dobiegniew - konserwacja średniowiecznej baszty
W Dobiegniewie zakończono konserwację średniowiecznej baszty...
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
W dniu 26.10.2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony...
Zaproszenie na Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Stanowicach
 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr...