A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków / Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2009
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
30 kwiecień 2009
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2009

Gościkowo-Paradyż

Rozmiar czcionki
A A A

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony od 1983 r. w większości krajów świata, obchodzony był w woj. lubuskim w dn. 30 kwietnia 2009 r. w pocysterskim zespole w Gościkowie-Paradyżu – obecnie Wyższym Seminarium Duchownym.

Program obchodów:

Sesja naukowa poświęcona problematyce zagrożeń zabytków sakralnych

  • godz. 11.00 - 11.15 – przywitanie gości: ks. dr Jarosław Stoś, Barbara Bielinis-Kopeć
  • godz.11.15–11.45 –wręczenie odznak „Za opiekę nad zabytkami” oraz nagród Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  • godz.11.45–12.00- Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków „ Zabytki sakralne w obliczu politycznych zagrożeń po II wojnie światowej”
  • godz.12.00–12.20 – przerwa na kawę
  • godz.12.20–12.50- Piotr Ogrodzki, Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie - „Współczesne możliwości zabezpieczenia zabytkowych kościołów przed przestępczością”.
  • godz.12.50-13.10- Kamila Domagalska, Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - „Problemy związane z identyfikacją zabytków na przykładzie obiektów odzyskanych przez Lubuską Policję i Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze w 2006 i 2008 r.”
  • godz. 13.10- 14.00- zakończenie uroczystości i zwiedzanie kościoła

Sesję naukową poświecono problemowi zagrożeń zabytków sakralnych w kontekście historycznym jak i współczesnym. Przypominana zostanie próba wyburzenia w 1960 r. 113 zabytkowych świątyń z terenu dawnego woj. zielonogórskiego ( na liście zabytków przeznaczonych do rozbiórki znajdował się m.in. kościół w Gościkowie-Paradyżu, fara w Gubinie i kościoły głogowskie). Zaprezentowane zostaną problemy związane z zabezpieczeniem kościołów przed aktami kradzieży i wandalizmu oraz trudności związane z identyfikacją zabytków ruchomych na przykładzie zabytków skradzionych m.in. z lubuskich kościołów i odzyskanych w latach 2006 i 2008.

W trakcie uroczystości wicewojewoda lubuski Jan Świrepo wręczył „Odznaki za opiekę nad zabytkami” dla osób zasłużonych w odzyskanie zabytków sakralnych skradzionych na terenie Polski i naszego województwa.

Wśród osób wyróżnionych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą „Odznaką za opiekę nad zabytkami” znaleźli się:

1. Pan Marek Jabłeka, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
2. Pan Aleksander Ławreszuk, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp

Srebrną „Odznaką za opiekę nad zabytkami” przyznano:

1. Pani Sylwii Regulskiej z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej Zarząd w Gorzowie Wlkp., Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji
2. Panu Tomaszowi Wieczorkowi z Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
3. Pani Kamili Domagalskiej Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W trakcie obchodów wręczono nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - „Lubuskie Konserwacje 2009 r.” w kategorii: “za reazlizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku”:

  • Rzymsko-Katolickiej Parafii Konkatedralnej pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze – ks. proboszczowi Włodzimierzowi Lange za wieloletnie starania mające na celu przeprowadzenie kompleksowej realizacji prac konserwatorsko-restauratorskich w kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze;


  W kategorii: “za renowację i adaptację architektoniczną zabytku”:

  • Gminie Krosno Odrzańskie za przedsięwzięcie polegające na realizacji prac przy częściowej odbudowie skrzydła południowego i zachodniego zamku w Krośnie Odrz. i jego adaptację na cele kulturalne,
  • Parkridge Retail Development Sp. z o.o. w Warszawie za realizację robot budowlanych i prac konserwatorskich w budynkach przędzalni i tkalni w zespole dawnych fabryk włókienniczych „Polska Wełna” w Zielonej Górze i adaptacji na cele handlowe w ramach kompleksu „Focus Mall”.

 

Galeria
Zobacz również
Gościkowo-Paradyż 2008
Rewaloryzacja pocysterskiego zespołu klasztornego w Gościkowie...
Gościkowo-Paradyż - zakończenie prac przy ołtarzu głównym
Zakończono trwające od kilku lat prace konserwatorskie i restauratorskie...
Gościkowo - konserwacja ołtarza głównego
W 2011 roku firmy konserwatorskie Monument Service Marcin Kozarzewski...