A A A
Składanie dokumentów
Opłaty skarbowe

Obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Rozmiar czcionki
A A A

 

Od dnia 2 stycznia 2007 r. opłatę skarbową należy przekazywać na konto Urzędu Miasta w PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub w kasie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22

Przedmiot opłaty skarbowej

Wysokość

Od zezwolenia

82 zł

Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

36 zł

Od zaświadczenia

17 zł

Pozwolenia na wywóz za granicę dobra kultury:

1. Na wywóz czasowy

44 zł

2. Na wywóz stały

100 zł    - uwaga! od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową za pozwolenie na wywóz stały należy wpłacać na  jeden wspólnyy rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, NIP 525-22-48-481; dla płatności opłaty skarbowej z zagranicy, KOD SWIFT: CITIPLPX, IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070;
Jednostka odpowiedzialna: Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01.

Od zmiany decyzji

50% stawki od pozwolenia

Od pełnomocnictwa

17 zł

Od zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

82 zł 

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu lub kopii, (od każdej pełnej lub zaczętej strony), dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe


5 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, z opłat zwalnia się:

pkt. 2. jednostki budżetowe.
pkt. 3. jednostki samorządu terytorialnego.
pkt. 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej nie podlega:

Pkt. 2: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 8 pkt. 1 : zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

 

art. 12. pkt. 1 : Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent).

 

art. 9. pkt. 2 : Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Art. 6. ust.1 pkt. 2: Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje Z CHWILĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU o wydanie zaświadczenia

Art. 6. ust.1 pkt. 3: Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia powstaje Z CHWILĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU o wydanie zezwolenia.

Art. 6. ust. 1 pkt. 4 : Obowiązek opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

Art. 6. pkt. 2 : OPŁATĘ SKARBOWĄ WPŁACA SIĘ Z CHWILĄ POWSTANIA OBOWIĄZKU JEJ ZAPŁATY

 

Zobacz również
 XIV edycja Festiwalu Muzyka w Raju w Gościkowie-Paradyżu
W dniach 12-21 sierpnia 2016 roku w kościele pw. Św. Marcina...
Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu
Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu to wyjątkowy zabytek, o którym...
Zaginięcie barokowej misy chrzcielnej
Przed 12.07.2006 r. z kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny...
Kożuchów - promocja publikacji
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum...