A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Europejskie Dni Dziedzictwa / Europejskie Dni Dziedzictwa 2008
Europejskie Dni Dziedzictwa
27 wrzesień 2008
Europejskie Dni Dziedzictwa 2008

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 26 – 27 września 2008 r. zorganizowane zostały w Żarach i Łęknicy wojewódzkie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa i Światowego Dnia Turystyki przy współudziale Starosty żarskiego, Burmistrza Żar, Wójta Brodów, Burmistrza Łęknicy, Kresowego Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich oraz Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze.

Program imprezy obejmował sesję naukową poświęconą zabytkowym parkom Łużyc i Kresów, która odbyła się w dn. 26 września br. w Żarach zaś w dniu następnym - wycieczkę po Parku Mużakowskim w Łęknicy.Wśród uczestników obchodów obecni byli przedstawiciele samorządu terytorialnego, właściciele i użytkownicy zabytków, społeczni opiekunowie zabytków, przedstawiciele lubuskich instytucji kultury, miłośnicy zabytków, regionaliści.

Uroczystość uświetniło wręczenie „Odznaki za opiekę nad zabytkami”, którą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał :

- Romanowi Pogorzelcowi Burmistrzowi Żar za wieloletnie działania na rzecz rewitalizacji zabytków miasta
- Państwu Wiesławie i Jerzemu Stasińskim za skuteczną ochronę dworu w Broniszowie przed dewastacją,
- Jackowi Niezgodzkiemu wiceburmistrzowi Żar za popularyzacje problematyki ochrony zabytków miasta Żary
- Pani Barbarze Iwlew i Romanowi Sobera za działania na rzecz popularyzacji parku Mużakowskiego.

Wręczone zostały również nagrody przyznawane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Laureatami trzeciej już edycji Dorocznej Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za popularyzację zabytków woj. lubuskiego zostali:
1. Stowarzyszenie HOMO ARTIFEX z Krosna Odrz. Stowarzyszenie wniosło znaczny wkład w odbudowę i udostępnienie mieszkańcom zamku w Krośnie Odrz., a także popularyzację historii zabytku w formie organizowanych sesji naukowych i ekspozycji muzealnych. Zapał i determinacja jego członków znacząco wpłynęły na odbudowę zamku w Krośnie Odrz.
2. Zbigniew Czarnuch z Witnicy, regionalista, historyk i animator, znany z licznych inicjatyw na rzecz opieki nad zabytkami m.in. zamku w Siedlisku, pałacu w Dąbroszynie.

Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2008” w kategorii: za prace konserwatorsko restauratorskie w zabytku: przyznana została dla Wyższego Seminarium Duchownego w  
Gościkowie – Paradyżu za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele pocysterskim w Gościkowie-Paradyżu, a w kategorii : za renowację i adaptację architektoniczną zabytku: dla Gminy Sulechów za adaptację kościoła pokalwińskiego w Sulechowie na salę widowiskową, oraz dla Uniwersytetu Zielonogórskiego za adaptacje szkoły przy ul. Licealnej w Zielonej Górze na Rektorat UZ. W.w. nagrody mają na celu uhonorowanie osób i instytucji za znaczące dokonania w zakresie popularyzacji zabytków naszego regionu oraz poprawy stanu zachowania zabytków, podkreślenia ich walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również ich zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie kapituły nagrody poddawany był również sposób użytkowania zabytków, utrzymanie estetycznego wyglądu, ich wyposażenia i otoczenia.

Galeria
Zobacz również
Debata w sprawie przejęcia zamku w Żarach przez miasto
W dniu 7 marca 2019 r. w  ratuszu w Żarach odbyła się...
Żary - wystawa
Żarski Dom Kultury w Żarach zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej Czesława...
Przedsionek Raju - 3 sierpnia 2016 r.
Żary, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi...
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na sesji Rady Gminy Żary
Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Żary w dniu 23 sierpnia...